Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů:Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT
03. března 2007

Pozor na podezřele levné antiradary 2, aneb Ka-Narrow vs. Ka-Wide


V tomto článku se zaměřím zejména na detektory od firmy Beltronics a Escort Radar, neboť právě ony jsou poměrně častým zdrojem nejasností téměř všech zákazníků, kterým někteří nesolidní prodejci tvrdí, jak jsou právě tyto detektory vynikající. Jedná se zejména o typy Beltronics RX65, Escort X50, Beltronics RX75, nebo jiné, lidově nazývané jako "US" verze, jenž nemají označení EURO CZECH REPUBLIC, což značí, že nemají upravený řídící software, který je základem správné funkčnosti oproti radarům používaným v ČR.

Jediné detektory, které opravdu spolehlivě fungují, jsou typy s označením EURO CZECH REPUBLIC. Například Beltronics RX65 EURO, 975 EURO, STi-R EURO, Escort X50 EURO a R27 EURO.

Podrobnosti o tomto označení se dočtete zde:

Antiradary EURO CZECH REPUBLIC - aneb pozor na falzifikáty

Video - Antiradary Ka-Narrow

Proč vlastně neupravené detektory nefungují?

Tyto detektory samozřejmě obecně fungují, nejsou však určeny pro velice specifické podmínky v ČR a SR a radary Ramer-7 a AD-9 pracující na frekvenci 34.0 GHz odhalí často pozdě, popřípadě vůbec.

Prodejci „LEVNÝCH DETEKTORŮ“ v ČR mají o technických parametrech jimi prodávaných radarových detektorů často velmi mlhavé představy. O to jsou však obchodně zdatnější a spolehlivě zákazníkovi potvrdí to, co chce slyšet - že právě jejich detektory jsou ty nejlepší na trhu, za příznivou cenu a že technické parametry jimi dodávaných detektorů jsou vynikající a zákazník se navíc o nich může přesvědčit na originální webové stránce výrobce z USA.

Zákazníků, kteří takto „nalétli“ potkáváme desítky. Většinou nám volají s tím, že si koupili detektor v ČR nebo v USA a teď by s tím potřebovali "něco udělat", aby jim fungoval. Jsou pak velmi nemile překvapeni tím, že jim nemůžeme pomoci. Ale zpět k věci, technické informace proč vlastně neupravené detektory nefungují jsou zde:

Jádro CZ úpravy je tzv. Ka-narrow režim.

Všechny detektory, které mají být v ČR spolehlivě funkční „musí“ obsahovat Ka-narrow režim. Detektory Beltronics EURO (konkrétně modely BEL RX65 EURO, BEL 975 EURO, BEL STi-R EURO, BEL STi-R PLUS EURO, dále Escort X50 EURO a R27 EURO) jsou vybaveny Ka-narrow režimem (zúžené Ka pásmo).

Ve zúženém Ka pásmu jsou detekovány frekvence 34.00 GHz v rozsahu (33.900 GHz - 34.100 GHz) a 34.30 GHz v rozsahu (34.200 GHz - 34.400 GHz).

Rozsah detekovaných kmitočtů Ka-narrow pásma přesně kopíruje kmitočty radarů RAMER-7, RAMER-7 M a AD-9 které jsou schválené Českým metrologickým institutem (ČMI) a které používá Policie ČR a některé městské policie pro dohled nad bezpečností silničního provozu. Pracovní kmitočet radarů RAMER-7 a AD-9 je 34.0 a 34.3 GHz. Frekvenci 34.0 GHz používá výhradně státní policie, frekvenci 34.3 GHz naopak používá pouze městská policie.

Ka-wide (širokopásmový) režim (neupravené verze) naproti tomu prohledává celé Ka pásmo 33.4 - 36.0 GHz. Celý proces prohledávání Ka-wide pásma je složen z několika menších úseků. Důvodem takového uspořádání je omezená přeladitelnost oscilátorů 1. a 2. stupně. V závislosti na verzi detektoru je prohledávání Ka pásma složeno z pěti až devíti úseků. Trvání scannovací periody je kolem 0,7 sekundy.

Všechny neupravené detektory mají sníženou citlivost v části Ka-Wide pásma, která je těsně pod 34.0 GHz (viz obrázek). Důvodem je zamezení falešných poplachů od cizích radarových detektorů (Uniden, Cobra, Quintezz, Whistler). Omezení citlivosti účinkuje naneštěstí přesně od kmitočtu 34.0 GHz níže. Ona není ani tak omezená vlastní citlivost, ale detektor si speciálním algoritmem kontroluje, zda se opravdu jedná o radar a nejde-li náhodou o cizí radarový detektor. Metoda ale není, bohužel, moc spolehlivá a často se přihodí, že detektor také „nevidí“ radar.

Širokopásmový Ka režim je pro Českou republiku zcela nevhodný. Může se stát (prakticky asi ve 40 % případů), že Vám detektor v Ka-wide módu zdetekuje radar pracující na kmitočtu těsně pod 34.0 GHz až v okamžiku měření, nebo jej detekuje pouze 20-30 metrů předem. Protože je kmitočet většiny radarů RAMER-7 a AD-9 rovnoměrně rozložen v celém pásmu 33.900 - 34.100 GHz máte přesně 50% šanci, že narazíte na "špatný" radar.

V režimu zúženého Ka pásma je naopak citlivost detektoru stejná v celém prohledávaném rozsahu. Kmitočty úzkého Ka pásma jsou navíc voleny tak, že padnou mimo rozsah kmitočtů cizích radarových detektorů, takže problém s rušením zcela odpadá. Délka periody scannování je pouze 0,15 sekundy, takže i reakční doba detektoru je výrazně lepší.

Kromě výše zmíněné výhody se zamezením „neviditelnosti“ části radarů RAMER-7 a AD-9 v Ka-narrow režimu „schytáte“ podstatně (asi tak 3-5x) méně falešných poplachů, zejména ve městech.

Srovnávací videa naleznete na stránkách produktů, zejména typu RX65 EURO.

Tyto testy nebyly organizovány naší firmou a poměrně objektivně dokumentují rozdíly v chování upravených a neupravených detektorů Beltronics. Na průjezdy kolem radarů, kdy probíhá měření na odjezdu, vyniká výrazně vyšší citlivost upravených detektorů Beltronics. Rozdíly ve vzdálenosti odhalení radarů jsou propastné.

K měření na příjezdu (proti směru jízdy) je třeba poznamenat, že signál radaru je 10-100 x silnější než při měření na odjezdu (po směru). V těchto případech nebývá problém radar zjistit včas i málo citlivým detektorem (cca z 80%). Hlavní rozdíl v chování upravených BEL a Escort detektorů je na odjezdu, kdy se opravdu hraje o metry.

Prodávat tyto velice špatně použitelné detektory je pro některé prodejce finančně velice lákavé, jejich zákazníci často nemají s čím srovnávat, takže jsou mnohdy rádi i za nepoužitelný detektor, který je alespoň z části ochrání. Prodejci mají na neupravovaných detektorech koupených na amerických aukčních serverech mnohem vyšší marže, než z přeprodeje upravených detektorů, u kterých jsou výrobní náklady podstatně vyšší. Často se stává, že tyto špatně funkční detektory jsou mnohdy prodávány dráž, než funkční upravené typy. Smutným faktem je, že tito prodejci většinou o špatné funkčnosti jejich zboží vědí a hřeší na neznalosti kupujících, kteří na nefunkčnost detektoru přijdou až s první pokutou, nebo v horším případě v okamžiku, když již o řidičský průkaz přišli. Vidina velkých zisků při prodeji „šmejdů“ je však pro prodejce lákavější, než velkoobchodní nabídky funkčních typů, bohužel s cca o 1/3 nižším ziskem. Smutné potom je také to, že většina lidí pochybuje, je-li vůbec detektor radarů použitelný.

Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů: Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT