Používáme soubory cookie k optimalizaci našich webových stránek a služeb. Pro naše zásady navštivte sekci obchodní podmínky.

Jak se měří rychlost v ČR? - Kompletní souhrn (2022)

14. ledna 2014    aktualizováno 17. listopadu 2022
Jak se měří rychlost v ČR? - Kompletní souhrn (2022)

Tento článek popisuje, jakým způsobem policie v České republice řidičům měří rychlost. V současné době policie v ČR využívá několik typů radarů, nejrozšířenější skupinou jsou dobře známé radary Ramer, lidově zvané "bradavice". Druhým nejpoužívanějším zařízením měřícím rychlost pak jsou tzv "Lasery". V tomto článku naleznete prakticky kompletní přehled o radarech, se kterými se v provozu můžete setkat.

Čím se v ČR měří rychlost?

Seřazeno podle četnosti využití

 1. Měření rychlosti v České republice - Kompletní tabulka
 2. Mikrovlnné radary - Ramer
 3. Laserové měřiče - Lidary
 4. Úseková měření
 5. Cejchované tachometry - Gesig / PolCam / Soitron
 6. Ostatní a málo používaná měření

1. Měření rychlosti v České republice - Kompletní tabulka

Kategorie měření Typ měřiče Způsoby měření Výskyt Odhalení

Mikrovlnné radary

Ramer

z automobilu,
přenosnou trojnožkou

nejčastější
(cca 300 ks)

100% kvalitním detektorem

Laserové měřiče

LTI 20-20 UltraLyte Micro Digi-Cam

TruSpeed/TruCam Pro Laser III

pěší hlídkou ze stativu,
nebo ze stojícího automobilu

častý
(cca 200 ks)

30% kvalitním detektorem

100% laserovou rušičkou

Úseková měření

Unicam VELOCITY

pevně montované kamery na začátku a konci měřeného úseku

častý
(cca 500 ks)

100% kvalitním detektorem

Cejchované tachometry

Gesig

PolCam

Soitron MOSY m*SpeedDetV

kamera napojená na tachometr policejního vozu

méně častý
(cca 50 ks)

nelze odhalit detektorem ani rušičkou

Stacionární měřiče

Ramer

TraffiStar/TraffiPax

UnicamSPEED

pevně montovaná měřící stanovičtě

častý
(cca 250 ks)

100% kvalitním detektorem


2. Mikrovlnné radary - Ramer

 • V provozu dohromady cca 300 kusů z toho cca 180 má aktuálně policie ČR
 • Používá dopravní i městská policie
 • Většina verzí je přenosná (mobilní)
 • V současné době se zhruba ze 70 % setkáte právě s tímto typem radaru.
 • Výrobce: www.ramet.as

Silniční radary obecně měří rychlost pomocí Dopplerova jevu s využitím odražených radiových vln v mikrovlnném pásmu. Paprsek vysílaný parabolickou anténou se odráží od karoserie projíždějících vozidel zpět k radaru, je zachycen anténou a zesílen. Zpracováním odraženého signálu složitými elektronickými obvody je vypočtena rychlost projíždějícího vozidla. Radarové vlny se odrážejí od vozidel, infrastruktury či terénních překážek, naše radarové detektory zachytí odražené paprsky radaru a reagují na ně zvukovým a světelným signálem s bezpečným předstihem.

Ramer Policie ČR

Ramer Policie ČR

Ramer Policie ČR

Radar Ramer ve vozech Škoda Octavia

Policie České republiky používá výhradně radary typu RAMER, které pracují mikrovlnném Ka pásmu s frekvencemi 34.0 GHz a 34.3 GHz. Paprsek vysílaný radarem je velmi úzký - úhel pouhých 5° - a radary RAMER mají velmi nízký vysílací výkon, který ztěžuje možnost odhalení. Radary typu RAMER nejčastěji potkáte zabudované do civilních neoznačených automobilů. Radarová hlava je zasazena do přední masky automobilu, počítač s LCD displejem a řídící panel jsou před sedadlem spolujezdce.

Radary RAMER jsou nejrozšířenější měřící technologií v České republice. Odhaduje se, že je policií používáno zhruba 180 kusů těchto radarů "bradavic" zabudovaných v předních maskách policejních vozů. PČR již nevyužívá pro měření přenosná zařízení typu RAMER.

Jediná cesta, jak se proti nim účinně chránit, je používání nejnovějších modelů radarových detektorů určených pro použití v ČR. Příklad z přenosných modelů je GENEVO MAX, nebo pevně zabudovaný systém PROTECTOR. Tyto detektory jsou speciálně vyvinuty pro bezpečnou detekci nejen českých radarů typu Ramer, ale i jiných nejmodernějších policejních systémů, používaných v zahraničí.

Ramer Policie ČR

Ramer Policie ČR

Ramer Policie ČR

Systém Ramer v neoznačených vozech Škoda Superb

Jak se proti tomuto typu měření bránit? Spolehlivou ochranou je kvalitní radarový detektor.3. Laserové měřiče - Lidary

 • V provozu cca 200 kusů
 • Používá dopravní i městská policie
 • Zařízení je přenosné, lze měřit z ruky, nebo z trojnožky
 • Výrobce: www.lasertech.com, www.lavet.cz

Jak měření laserem funguje? Policista si v hledáčku vybere vozidlo, stlačí spoušť a laser vyšle proti měřenému vozidlu ve velmi krátkých intervalech impulzy v neviditelné - infračervené části spektra. Pokud paprsek laseru namíříme na nějaký lesklý objekt, odráží se od něj zpět, proto je měřícím místem nejčastěji světlomet, maska, nebo RZ. Odražený paprsek je zachycen pomocí optiky a světlocitlivý prvek tzv. fotodioda ‑ jej přemění na elektrický signál.

Na základě délky času navrácení impulsu vypočte lidar vzdálenost objektu. Z průměru několika měření pak vypočte poměr ujeté vzdálenosti vzhledem k uplynulému času a spočítá rychlost vozidla. Stiskem spouště je během zhruba jedné až dvou vteřin vozidlu změřena rychlost. Údaj o rychlosti se vzápětí objeví na displeji.

Laserové měření rychlosti

Laserové měření rychlosti

Laserové měření rychlosti

Laserové pistole LTI 20-20, které používá hlavně dopravní policie

Vzdálenost, na kterou radary měří rychlost, bývá velmi vysoká, většinou v rozmezí 50 ‑ 400 metrů. V 90 % případů se měří rychlost přijíždějících vozidel, to znamená zepředu. Laserovým měřičem se nedá měřit rychlost z jedoucího automobilu - operátor musí stát na místě. Laserové měřiče jsou často využívány v tzv. automatizovaném režimu, kdy není nutná přímá obsluha a měřič pak funguje podobně, jako mikrovlnný radar.

Laserové měření rychlosti

Laserové měření rychlosti

Laserové měření rychlosti

Laserové pistole Pro laser III, v rukou městské policie

Paprsek laseru je velmi úzký a minimálně se rozptyluje, proto jsou lasery hůře zjistitelné radarovými detektory. Účinnou ochranou proti laserovým měřičům poskytne laserová ochrana, například typu AntiLaser. Policista, který měří rychlost pak v hledáčku není schopen odečíst rychlost Vašeho vozidla. Samotná laserová ochrana je samozřejmě neúčinná proti jakýmkoli radarům a použití může být v rozporu se zákony země, ve které je zařízení používáno. Např. v České republice je dle zákona č. 361/2000 nelegální.

Jak se proti tomuto typu měření bránit: Jediná spolehlivá ochrana je aktivní Laserová ochrana, například jako součást vestavěného systému.


4. Úseková měření

 • V provozu cca 500 kusů
 • Používá výhradně Městská policie (provozuje většinou Magistrát města), největší výskyt je v Praze
 • Zařízení není přenosné
 • Výrobce: Unicam

Úsekové měření je pasivní formou měření rychlosti. Nejde o měření v jednom bodě jako je tomu u běžných radarů, ale o měření vozidla v úseku. Jde o kamery, které zaznamenají vjezd a výjezd vozidla z měřeného úseku. Systém kamer je schopný evidovat RZ a na základě doby průjezdu vozidla měřeným úsekem a známé vzdálenosti mezi bodem vjezdu a výjezdu vypočítá průměrnou rychlost vozidla. Zařízení se nedá oklamat změnou jízdního pruhu, jelikož kamery monitorují všechny jízdní pruhy a jsou vzájemně propojeny.

Zařízení nic nevysílá a není tudíž jednoduše detekovatelné. Naše pasivní antiradary vybavené GPS modulem s databází dokáží úseková měření detekovat prakticky na 100%. Více o tom jak fungují úseková měření se dozvíte v samostatném článku.

Úsekové měření rychlosti na českých silnicích

Úsekové měření rychlosti na českých silnicích

Úsekové měření rychlosti na českých silnicích

Aktivní úsekové měření poznáte s detektorem vybaveným GPS

Někteří řidiči zpomalí až za vjezdem do úsekového měření a spoléhají na to že se v průměru vejdou do povolených hodnot, pozor ale na kombinovaná úseková měření spolu se stacionárními radary, kde je vaše rychlost změřena už při samém vjezdu do měřícího úseku.

V malém množství se vyskytují i tzv. “mini úsekovky", jde o měření v jednom bodě podobně jako u ostatních stacionárních radarů jelikož měřený úsek je většinou o délce cca 1 metr. Jde o kameru (stejnou, jako je používána u většiny úsekovek), která na základě detekce průjezdu vozidla dvěma sousedními indukčními smyčkami (čidly ve vozovce) zaznamená vjezd a výjezd vozidla do a z měřeného úseku.

Jak se proti tomuto typu měření bránit: Radarovým detektorem s pravidelně aktualizovanou GPS databází, případně aplikace typu Waze.


5. Cejchované tachometry - Gesig / PolCam / Soitron

 • Cca 50 vozidel po celé ČR
 • Využití převážně na dálnicích a rychlostních silnicích
 • Pouze jako mobilní verze ve vozidlech
 • Fungují na principu mobilního “mini usekového měření”

V součanosti je využíváno i několik málo vozů značky Škoda Superb a Škoda Octavia v civilním provedení, dále i několik motocyklů v barvách PČR vybavených tzv. pasivním měřícím zařízením. Nově má Policie ČR k dispozici i několik civilních vozidel BMW řady 5.

Nové policejní BMW řady 5 jsou vybaveny systémem kamer Soitron MOSY m*SpeedDetV. Způsob měření je u nich obdobný jako u systému PolCam. Měření funguje na principu porovnávání rychlosti měřeného a měřícího vozu, jehož rychlost sleduje tzv. snímač pulsů, který přenáší z odometru vozidla informaci o počtu pulsů a podle toho je vypočtená průměrná rychlost na měřeném úseku. Po dobu měření se řidič měřícího vozidla snaží sledované vozidlo udržet v obrazu kamery tak, aby na konci měřícího úseku byla vzdálenost mezi vozidly stejná, nebo větší než na začátku měření. Při použití zadní kamery stejná nebo menší. Policejní vozidlo s vámi nemusí srovnat rychlost. Nejkratší ujetá vzdálenost při měření je 100 m, v praxi však několik stovek metrů. Vše o nových BMW a jak je poznat.

Neoznačené policejní BMW řady 5 G31

U systémů Gesig / PolCam Policista ve voze sleduje auta jedoucí před i za jejich vozem. Jakmile vidí, že se nějaký řidič příliš vzdaluje, případně přibližuje, zařadí se za něj (nebo před něj), zvýší svoji rychlost nad povolený limit a pokud se jim vozidlo stále vzdaluje, respektive pokud je stále dojíždí, nahrají ho na záznamové zařízení. Pokud policejní vůz po dobu záznamu jede průměrnou rychlostí 160 km/h a vy se mu na záznamu i přes to vzdalujete, vaše naměřená rychlost tak bude 160 km/h. K řádnému záznamu stačí policistům při rychlosti 160 km/hod pouze cca 2‑6 vteřin záznamu.

Policejní Škoda Superb se systémem PolCam

Jak se proti tomuto typu měření bránit: Na tento typ měření, zatím nefunguje žádný typ detektoru, aktivní ani pasivní. Máme tu pro Vás tedy alespoň pár rad, abyste se případnému problému mohli vyhnout. Jak se proti tomuto typu měření bránit: Na dálnicích a rychlostních komunikacích je třeba sledovat dění kolem sebe a být ostražitý. Je třeba dávat si pozor při nájezdech, zpozornět u odpočívadel a benzínek, kde si mohou policisté "vyčíhnout" rychle jedoucího řidiče, a samozřejmě při jakékoliv rychlé jízdě je třeba dát si pozor na to, k jakému automobilu se přibližujeme a jaké vozidlo předjíždíme a pokud nějaké vozidlo rychle nevybočí za vámi z pravého pruhu. Jen vaše ostražitost Vám může pomoci v rozpoznání „skrytého dohledu“ na našich silnicích. Osobní zkušenost praví, že pokud se Vám nějaký automobil zdá podezřelý, je nejlepší zpomalit.


6. Ostatní a málo používaná měření

Stacionární měření: TraffiStar/TraffiPax

 • V provozu cca 10 kusů
 • Používá výhradně Městská policie (provozuje většinou Magistrát města)
 • Zařízení není přenosné

Traffistar S340 je měření, které využívají některá města po celé ČR. Měří rychlost motorových vozidel až do rychlosti 350 km/h. Tento radar se skládá z digitální kamery, jádra (inteligentní Piezo předzesilovač) a tří tlakových senzorů ve vozovce. Tlakové senzory jsou umístěné v 16 mm široké a 25 mm hluboké drážce pod povrchem silnice a to ve vzdálenosti cca 1 m od sebe. Pokud přes ně přejede automobil, vypočítá Traffistar jeho rychlost a kamera ji zaznamená spolu s registrační značkou, tváří řidiče, rychlostí, datem a časem přestupku. Tento systém nic nevysílá a není tedy dost dobře možné detekovat jej radarovými detektory.

Stacionární měření rychlosti TraffiStar/TraffiPax

Stacionární měření rychlosti TraffiStar/TraffiPax

Stacionární měření rychlosti TraffiStar/TraffiPax

Stacionární radary

Jak se proti tomuto typu měření bránit: Radarovým detektorem s pravidelně aktualizovanou GPS databází.


Informační panely pro měření rychlosti

 • V provozu cca 500 kusů
 • Provozuje většinou Magistrát města a obce
 • Zařízení není přenosné

Informační panely, zobrazující rychlost vozidla, slouží pouze pro preventivní účely a přesto, že součástí některých z nich je imitace kamery, nemají žádné záznamové zařízení schopné dokumentovat přestupky. Pracují v mikrovlnných pásmech K a Ka na obdobném principu jako radary typu Ramer. Většinu takovýchto informačních panelů radarové detektory nedetekují, jelikož pracují v pásmu K, které je u detektorů standardně vypnuto. V České republice se využívají převážně 2 typy těchto panelů:

Informační panel pro měření rychlosti

Informační panel pro měření rychlosti

Informační panel pro měření rychlosti

Informační cedule slouží k prevenci


Máte dotaz?
Zeptejte se na cokoliv vás zajímá a nechte si poradit od zkušených odborníků
 • Opravdu jsou všechny antiradary legální?
 • Na jakou vzdálenost se o měření dozvím?
 • Může policie zjistit, že mám antiradar?
 • Hodí se přenosný detektor právě do mého vozu?
Prodej a zákaznická podpora

Vojtěch Holáň
+420 731 954 954
holan@antiradary.net

Prodej a zákaznická podpora

Filip Vašek
+420 731 966 799
vasek@antiradary.net

Prodej a zákaznická podpora

Jakub Staněk
+420 731 255 244
stanek@antiradary.net


Články, aktuality a informace ze světa antiradarů