Shrnutí právní úpravy ve státech EU - legálnost radarových detektorů

Problematika použití radarových detektorů v cizině je kvůli legislativám jednotlivých států poměrně složitá. Existují země, kde je možné s detektorem jezdit zcela bez omezení, ale jsou také státy, kde je to přísně zakázáno. Sepsali jsme pro vás aktuální stav použití pasivních detektorů ve všech evropských zemích, abyste měli jistotu, než vyrazíte na dovolenou či pracovně do ciziny. V zemích, kde použití není povolené, je vhodné být s přenosným detektorem diskrétní, policejní hlídky s nimi neprovokovat a při případné kontrole jej z okna sundat.


Pokud hledáte nejlepší radarový detektor pro zahraničí, který zvládá i moderní radarová pásma, doporučujeme detektor GENEVO MAX.

ZEMĚ PRODEJ POUŽITÍ

Belgie

Prodej nebo držení zakázáno podle
lokálních právních předpisů v silniční dopravě

Použití zakázáno podle lokálního
dopravního práva

Česká republika

Povolen za podmínek RED

Použití je legální

Dánsko

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno podle lokálních právních
předpisů

Estonsko

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno podle lokálního
dopravního práva

Francie

Prodej nebo držení zakázánopodle pravidel silničního provozu

Použití zakázáno podle lokálních pravidel
silničního provozu

Finsko

Prodej nebo držení zakázánopodle lokálních právních předpisů

Použití zakázáno podle lokálních právních
předpisů

Island

Povolen za podmínek RED

Použití je povoleno

Irsko

Prodej zakázán podle lokálního zákona o
provozu na pozemních komunikacích

Použití zakázáno podle lokálního
silničního zákona

Itálie

Prodej nebo držení zakázáno podle
lokálních právních předpisů v silniční dopravě

Použití zakázáno podle lokálního
silničního dopravního práva

Kypr

Prodej nebo držení zakázáno podle
lokálních právních předpisů v silniční dopravě

Použití zakázáno podle lokálního
dopravního práva

Lotyšsko

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno podle lokálních pravidel
silničního provozu

Litva

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno podle lokálních pravidel
silničního provozu

Lucembursko

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno podle lokálních právních
předpisů

Maďarsko

Povolen za podmínek RED

Použití je povoleno

Malta

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno

Německo

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno podle lokálních právních
předpisů

Nizozemsko

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno podle lokálních právních
předpisů

Norsko

Povolen za podmínek RED

Použití ve vozidle je zakázáno podle
vnitrostátních právních předpisů v silniční dopravě

Polsko

Povolen za podmínek RED

Použití ve vozidle je zakázáno podle
lokálních právních předpisů v silniční dopravě

Portugalsko

Povolen za podmínek RED

Držení a použití ve vozidlech zakázáno
podle lokálních právních předpisů

Rakousko

Povolen za podmínek RED

Držení a použití ve vozidlech zakázáno
podle lokálních právních předpisů

Řecko

Prodej nebo držení zakázáno podle
lokálních právních předpisů

Použití zakázáno podle lokálních právních
předpisů

Slovensko

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno podle lokálního
dopravního práva

Slovinsko

Povolen za podmínek RED

Použití je povoleno

Španělsko

Povolen za podmínek RED

Použití zakázáno podle lokálního
dopravního práva

Švédsko

Prodej je zakázán podle lokálních zákonů

Držení a použití ve vozidlech zakázáno
lokálním zákonem

Švýcarsko

Prodej nebo držení zakázáno podle
lokálních právních předpisů v silniční dopravě

Použití zakázáno podle lokálního
dopravního práva

Turecko

Prodej nebo držení zakázáno podle
lokálních právních předpisů

Použití zakázáno podle lokálních právních
předpisů

Velká Británie

Povolen za podmínek RED

Použití je v současnosti legální,
připravuje se však nová legislativa

(Únor 2009) - © 2009 - AntiRadary.NET

Vysvětlivky:

  • RED = Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
  • Radarové detektory pevně montované na vozidla, podléhají rovněž Automobilové EMC směrnici (95/54/ES)