Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů:Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT
01. srpna 2007

AntiLaser = spolehlivá ochrana proti laserovým měřičům

AntiLaser = spolehlivá ochrana proti laserovým měřičům

Laserové rušičky AntiLaser poskytuji v současné době nejlepší ochranu proti změření Vašeho vozu laserovým meřičem rychlosti - LIDAREM, což potvrzují i každoroční testy největší nezávislé testovací společnosti www.guysoflidar.com. Při použití AntiLaseru v kombinaci s kvalitním radarovým detektorem, máte zajištěnou skoro 100% ochranu proti změření běžně používanými policejními radary a LIDARY.

Stavebnice AntiLaser je určena pro pevnou instalaci do vozidel a obsahuje jak externí moduly (aktivní senzory), které se instaluji do přední masky vozidla, tak i vnitřní ovládací a signalizační prvky umístěné v kabině řidiče.

Jednou z největších výhod AntiLaseru je funkce víceúčelového parkovacího senzoru, což je i oficiální označení tohoto výrobku a tuto funkci AntiLaser samozřejmě bravurně zvládá. Ovšem svojí pravou tvář AntiLaser předvede až při pokusu změřit rychlost takto vybaveného vozidla laserovým měřičem rychlosti. Po dopadu měřicího paprsku začnou senzory okamžite vysílat náhodné pulsy proti zdroji signálu a současně je řidiči signalizován poplach nejvyššího stupně. Výhodou tohoto zařízení je, že operátor pracující se zařízením Lidar není schopen poznat, že je v danou chvíli rušen, což je problém u jiných rušiček. LIDAR se chová stejně, jako kdyby se operátorovi „třásla ruka“ a nebyl schopen udržet vozidlo v hledáčku a zaměřit ho.

Laserové pistole, které se používají v ČR, nedokážou toto rušení odhalit, takže při eventuelní policejní kontrole se řidič případného postihu nemusí příliš obávat. Prokázání přestupku brání i mnoho dalších faktorů, například důkazní povinnost ze strany policie, ve které bez přímého přiznání řidiče dotyčné orgány prostě nemohou obstát. O tom svědčí i fakt, že za celý rok od změny silničního zákona nebyl daným paragrafem postižen jediný řidič!

Laserové rušicky AntiLaser jsou v současné době tím nejlepším, co lze zájemcům o účinnou ochranu nabídnout. Tento nejnovější výrobek společnosti AntiLaser Group byl velmi důkladně testován proti přístrojům, které v současné době používají městské policie v ČR a výsledky byly vynikající. Při správné montáži dosahoval účinnosti prakticky 100%!

Přístroje AntiLaser jsou k dispozici ve čtyřech provedeních určených pro různé velikosti motorových vozidel - pro menší vozidla je k dispozici verze SINGLE, pro větší verze DUAL. Dalšími variantami jsou verze TRIPLE a QUAD sloužící jako přední i zadní ochrana běžných vozidel i velkých limuzín, nebo přední ochrana velkých nákladních vozů.

Podrobné informace o tomto produktu naleznete na: Anti-Laser.cz

Jsou laserové rušičky legální?

 1. Česká republika

  Použití laserových rušiček je upraveno zákonem 361/2000 Sb. "o provozu na pozemních komunikacích".

  Nové znění § 3 odst. 4 zákona (účinnost od 1.7.2006):

  “4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").”

  V § 125 se za odstavec 1 vkládá:

  “(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu do 100 000 Kč osobě, která používá antiradar.”

  K tomu je třeba poznamenat, že slovem "policie" se ve smyslu zákona rozumí Policie ČR. Použití laserových rušiček proti laserovým radarům používaným městskými policiemi není zákonem upraveno.

  Pro zajímavost: Policista je oprávněn k prohlídce dopravního prostředku pouze jde-li o důvodné podezření při pronásledování pachatelů a při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestným činem, nebo při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech. V jiných případech mu zákon o Policii ČR oprávnění k prohlídce vozidla nedává. Strážník takové ohledání nemůže učinit nikdy.

 2. Zahraničí

  Ve většině zemí je použití aktivních rušících prostředků zakázáno zákonem nebo jinými předpisy. Před použitím laserové rušičky se prosím informujte o předpisech státu, do kterého hodláte vycestovat.

Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů: Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT