Používáme soubory cookie k optimalizaci našich webových stránek a služeb. Pro naše zásady navštivte sekci obchodní podmínky.

Zelený bod

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou - k používání jsou oprávněni pouze subjekty hradící poplatky za odpady. Umístění značky znamená, že za něj byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů. Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti. Značka ZELENÝ BOD nemá jiný význam, než informaci o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující využití obalového odpadu, tzn. v ceně výrobku jsou zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem.

Za výrobky zakoupené u naší spol. byly uhrazeny všechny poplatky a náklady včetně poplatků za odpady.