Používáme soubory cookie k optimalizaci našich webových stránek a služeb. Pro naše zásady navštivte sekci obchodní podmínky.

Návod k instalaci - Protector

OBSAH

 1. Schéma zapojení
 2. Instalace zařízení
 3. Zapojení napájení
 4. Ukázky zapojení kabeláže
 5. Technické parametry
 6. Ukázkové fotografie montáží

Sada obsahuje:

 • 1x Radarovou anténu s 3,5m kabelem a konektorem
 • 1x GPS anténu s 5m kabelem a koncovkou
 • 1x Hlavní řídící jednotku
 • 1x Řídící jednotku GPS se slotem pro SD kartu
 • 1x Propojovací 2m kabel obou řídících jednotek
 • 1x Napájecí kabel s konektorem
 • 1x Multifunkční tlačítko s 1,5m kabelem a koncovkou
 • 1x Reproduktor s 1,5m kabelem a koncovkou
 • 1x Univerzální držák radarové antény
 • 1x Spojovací materiál na upevnění antény
 • 1x SD kartu s konfiguračními soubory, ovládacím programem a manuály

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Schéma propojení jednotlivých komponentů zařízení:

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

 • Montáž zařízení smí provádět pouze výrobcem proškolené montážní střediska. Pro informace o dostupných servisních střediscích kontaktujte Vašeho prodejce.

MONTÁŽ RADAROVÉHO MODULU

 • Anténa radarového modulu je extrémně jemné a citlivé zařízení zachycující signály, které vysílá radar a proto je výběr místa pro její instalaci rozhodující, aby byla zaručena správná funkce a dobrá citlivost. Anténa se instaluje do přední části vozu, většinou do plastového nárazníku nebo za přední mřížku před chladič vozidla tak, aby šipka na anténě směřovala dopředu. Ideální je umístit anténu do průduchu nárazníku ve výšce 30 - 50 cm nad vozovkou a na místo, kde antena nebude vidět z vně automobilu (do podběhu, za plast k mlhovkám). Pokud se rozhodnete anténu namontovat tak, že nárazník kryje přední část antény, přesvědčete se, zda-li není v nárazníku kovová výztuha případně jiný kov (pochromování), který by anténu částečně nebo úplně odstínil. Vždy instalujte anténu do vertikální polohy „nastojato“, kdy má anténa pro použití v ČR a SK maximální citlivost a minimum falešných poplachů.

 • Dále je potřeba dodržet co největší vzdálenost antény od tepelných zdrojů, například chladiče motoru a klimatizace, od kterých se anténa může zahřívat. V případě nedodržení dostatečné vzdálenosti nebude zaručena správná funkčnost a vlivem zvýšené teploty může dojít k přehřátí antény. Jestli se chcete těmto problémům vyvarovat, anténu umístěte co nejdál od tepelných zdrojů, případně zajistěte volný přístup proudícího vzduchu, který bude za jízdy anténu ochlazovat. V případě nejasností při umístění radarové antény, neváhejte kontaktovat Vašeho prodejce.

UCHYCENÍ RADAROVÉ ANTÉNY

 • Pro montáž antény je v balení dodáván originální držák s předvrtanými otvory. Kvůli stabilitě antény je nutné anténu pevně uchytit, například použít šroubové úchyty na obou stranách antény. Při montáži však dejte pozor na případné mechanické poškození antény, na které se nevztahuje záruka! Například při použití šroubů, kdy příliš dlouhý šrouby (bez použití podložek) mohou "provrtat" kryt antény. Anténu je možno k držáku uchytit také pomocí kvalitního tmelu. Záruka se nevztahuje také na škodu způsobenou neodbornou montáží či demontáží zařízení (či jeho součástí). Výrobce, ani prodejce zároveň nenese dodatečné náklady vzniklé instalací či demontáží zařízení.

KABEL RADAROVÉ ANTÉNY

 • Po připevnění antény spojte kabel antény pomocí druhé části spojovacího konektoru. Protáhněte kabel antény k přední přepážce mezi motorovým prostorem a kabinou řidiče. Doporučujeme jej přidat k existující kabeláži a přichytit pomocí upevňovacích pásků. Kabel a spojovací konektor antény je odolný vůči prostředí motorového prostoru a umožňuje snadné spojení a rozpojení při změně místa uchycení antény nebo její výměně. Při instalaci kabelu mějte na paměti, že kabel se nesmí dotýkat žhavých částí vozu a nesmí být instalován v místech zvýšené teploty. Zejména je nutné zamezit případnému kontaktu kabeláže s pohyblivými částmi motoru, jako je alternátor, nebo vrtule chladiče!

 • K protažení kabelu do prostoru kabiny řidiče použijte originální vývodku s kabely. Pokud v ní není dostatečné místo k protažení, je nutno navrtat potřebný otvor a tím protáhnout koncový konektor s kabelem. Při vrtání otvoru zachovejte maximální opatrnost tak, aby jste nepoškodili okolní kabeláž, případně jinou část vozidla! Při protahování dávejte pozor také na poškození koncového konektoru! Po protažení kabelu je nutné otvor zajistit vhodným např. silikonovým tmelem, aby jste zabránili pronikání vlhkosti do vozidla. Zkontrolujte také, zda je kabel tak dlouhý, aby dosáhl do požadované polohy. Kabel u čidla měří 1,7 metrů a kabel, kterým se čidlo spojuje s řídící jednotkou je dlouhý 1,8 metru. Celkem 3,5 metrů kabelu může být prodlouženo prodlužovacím kabelem (volitelné příslušenství) o další 3 metry.
  Při spojení kabelů použijte na dané místo smršťovací pásku pro docílení vlhkotěsnosti. Pro smrštění smršťovací pásky použijte horký vzduch nebo zapalovač.

MONTÁŽ LASEROVÉHO MODULU

 • Venkovní senzory - mohou být být namontovány v přední masce vozidla nebo nad nárazníkem, případně také v zadní části vozidla. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste v průběhu instalace nepoškodili kabel, nebo konektor (poškození kabelu či odstranění konektoru vede k zániku záruky). Pro zajištění lepšího vzhledu vozidla je možno pro zakrytí čidel použít speciální neprůhledné plexislo "Perspex". Více informací se dozvíte u vašeho prodejce.
  K protažení kabelu do prostoru kabiny řidiče použijte originální vývodku s kabely. Pokud v ní není dostatečné místo k protažení, je nutno navrtat potřebný otvor a tím protáhnout koncový konektor s kabelem. Při vrtání otvoru zachovejte maximální opatrnost tak, aby jste nepoškodili okolní kabeláž, případně jinou část vozidla! Při protahování dávejte pozor také na poškození koncového konektoru! Po protažení kabelu je nutné otvor zajistit vhodným např. silikonovým tmelem, aby jste zabránili pronikání vlhkosti do vozidla. Zkontrolujte kabel, zda je tak dlouhý, aby dosáhl do požadované polohy. Kabel u čidla měří 1 metr a kabel, kterým se čidlo spojuje s řídící jednotkou laserového modulu je dlouhý 4 metry. Celkem 5 metrů kabelu může být prodlouženo prodlužovacím kabelem (volitelné příslušenství) o dalších 2,5 metru.
  Při spojení kabelů použijte na dané místo smršťovací pásku pro docílení vlhkotěsnosti. Pro smrštění smršťovací pásky použijte horký vzduch nebo zapalovač. Pomocí přiložené oboustranné lepicí pásky připevněte senzor v držáku do požadované pozice, která nabízí čistý výhled dopředu nebo dozadu. Je-li to zapotřebí, můžete držák dodatečně ohnout do požadované pozice. Ujistěte se, že je senzor pevně upevněn, aby vydržel vibrace při jízdě. Dále se ujistěte, že je senzor ve vodorovné poloze (použijte přiloženou vodováhu) a míří přímo před / za vozidlo.

 • Řídící jednotka - se instaluje do interiéru vozidla pod polstrování, nebo pod palubní desku dle vašeho uvážení, ovšem pouze tam, kde nepřijde do styku s vodou. Napájení řídící jednotky laserového modulu připojte pomocí speciálních pinů k řídící jednotce zařízení (viz obrázek ZDE). Poznámka: 1A pojistka je umístěna v řídící jednotce zařízení. Pokud požadujete dodatečnou pojistku, může být nainstalována externě na kabeláži (není nutné). Poté, co je řídící jednotka laserového modulu připojena k jednotce zařízení, připojte senzor do jedné z „S“ zásuvek. Pokud máte více než jeden senzor, připojte je všechny, přední senzor dopředu a zadní senzor do zadní části vozidla. Dále prosím propojete laseorvý modul komunikačním kabelem s hlavní jednotkou zařízení (označeno "Laserový modul", na laserovém modulu označeno "C".

 • 1. - Nasaďte na konektor transparentní smršťovací pásku, zajistíte tak 100% vlhkotěsnost.
 • 2. - VOLITELNÉ: Prodlužovací kabel 2,5m.
 • Propojení zařízení s verzí AL Priority nebo Genevo FF - Zařízení lze propojit se dvěma modely laserového modulu. Verzi připojeného laserového modulu nastavíte pomocí PC programu Tools na přiložené SD kartě v GPS modulu.

NASTAVENÍ LASEROVÉHO MODULU AL Priority GENEVO FF

 • U Genevo FF není třeba nic nastavovat

 • Pokud jste AL Priority jednotku neobdrželi v balení společně s Protectorem, není pravděpodobně přednastavena a před připojením AL Priority k zařízení Protector II je nutno provézt několik základních úkonů:

 • 2. Nastavte na jednotce funkci 4x9 (Key-lock):Stiskněte dlouze Menu tlačítko. LED se rozsvítí žlutě. Stiskněte tlačítko MENU 7x a stiskněte klávesu Enter. Systém přejde do nabídky kde lze zadat kód 4x9 (tedy zadáte toto 4x stejně). Nyní stiskněte tlačítko Menu 9 krát, poté stiskněte klávesu Enter. Počkejte na zvuk sekvence. LED je bílá. Nyní stiskněte tlačítko Menu 9 krát, poté stiskněte klávesu Enter. Počkejte na zvuk sekvence. LED je bílá. Nyní stiskněte tlačítko Menu 9 krát, poté stiskněte klávesu Enter. Počkejte na zvuk sekvence. LED je bílá. Nyní stiskněte tlačítko Menu 9 krát, poté stiskněte klávesu Enter. Počkejte na zvuk sekvence. LED je bílá. Po úspěšném zadání zelená dioda signalizuje, že Key-lock-ochrana byla aktivována.
 • 3. Na http://www.alpupdate.com/cs/Setup nastavte AL Priority jednotku dle Vašich preferencí. Je nutné nastavit "Trvání LID ochrany" na "Bez limitu", a "Unicam camera" pro přední čidla. Zbytek nastavení necháme na Vás. Doporučujeme vypnout parkovací funkce. Dále podle vašich preferencí vyberte, které z možných laserů si aktivujete.

MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA

 • Ovládací tlačítko umístěte na vhodné místo, aby bylo pro řidiče dobře viditelné a dalo se za jízdy pohodlně používat. Pro montáž tlačítka je potřeba navrtat instalační otvor Ř10mm. Pro montáž doporučujeme použít neobsazená tlačítka (krytky), případně jiné vhodné místo v zorném poli řidiče, eventuelně v popelníku, nebo v některé z nevyužitých přihrádek ve voze.

MONTÁŽ REPRODUKTORU

 • Signalizační reproduktor umístěte ve spodním prostoru nohou na straně řidiče nebo spolujezdce. Umístění je třeba volit v kontextu zajištění dostatečné hlasitosti signalizací z reproduktoru.

MONTÁŽ GPS ANTÉNY

 • GPS anténu upevněte pomocí vhodného tmelu nebo oboustranné lepící pásky tak, aby byla zajištěna přímá viditelnost horní části antény (slzička s nápisem Leadtek) na oblohu. Umístění doporučujeme nejlépe na přístrojovou desku vozidla. Pokud GPS anténu umísťujete skrytě pod přístrojovou desku, nesmí být anténa zastíněna kovovými prvky (pozor na pokovená a vyhřívaná čelní skla). Funkci GPS antény si můžete ověřit pomocí modré led diody umístěné na horní straně GPS antény nebo indikační led na řídící jednotce GPS. Pokud modrá led dioda na GPS anténě bliká, přijímá signály ze satelitů. V případě, že led dioda svítí, signál ze satelitů není dostatečný. Pro ověření funkčnosti GPS antény, musí být vozidlo ve venkovních prostorách a na volném prostranství, aby byl zajištěn příjem signálu GPS. První aktivace antény probíhá cca 1-5 minut. Signalizace stavu GPS antény je možno sledovat i na signální led diodě na ŘJ GPS. Popis viz. dále.

MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ

 • Tato řídící jednotka průběžně vyhodnocuje signály z radarové antény, řídící jednotky GPS a tyto vyhodnocuje. Jednotka se většinou umísťuje k pojistkové skříňce, případně ke kabeláži pomocí stahovacích pásků nebo přilepením na volnou plochu pomocí oboustranné lepící pásky. Propojení jednotlivých komponentů je zřejmé dle popisu na řídící jednotce nebo dle schéma propojení. Vše je jednoduše proveditelné pomocí zasouvacích konektorů.

 • Při propojování jednotlivých komponentů sady dávejte velký pozor, aby jste všechny konektory zapojili do patřičných zdířek!

MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY GPS

 • Tato řídící jednotka zajišťuje komunikaci s GPS anténou a předává informace k hlavní jednotce. V jednotce GPS je zasunutá SD karta, na které jsou uložená data týkající se nastavení celého zařízení a dále GPS databáze. Jednotku GPS umístěte tak, aby byl zachován snadný přístup k v ní zasunuté SD kartě. Řídící jednotka GPS je vybavena také signalizační LED diodou. Pokud led dioda svítí zeleně, je vše v pořádku a jednotka komunikuje s SD kartou a anténa GPS má signál z satelitů. Pokud led dioda bliká zeleně, anténa GPS signál ze satelitů nemá, v tomto případě si ověřte, zda-li vozidlo není vybaveno vyhřívaným nebo pokoveným sklem, které odstíní příjem signálu ze satelitů a zda GPS anténa je správně zapojena / umístěna.

 • Upozornění: GPS jednotka při každém zapnutí přijímá a vyhodnocuje signály ze satelitů a doba potřebná pro aktivaci je cca 0 - 5 minut od zapnutí. Proto vyčkejte tuto dobu než začnete s anténou manipulovat z důvodu předpokládané chybné instalace.

Další signalizační stavy led diody na jednotce GPS jsou:
 • Pokud led dioda bliká červeně, je odpojená, nebo poškozená GPS anténa nebo nastala chyba SD karty (porucha konzistence dat, nebo není správně zasunutá do slotu).

 • Pokud chcete z jakéhokoliv důvodu s SD kartou manipulovat, vždy nejdříve vypněte detektor, aby nedošlo k poškození dat uložených na SD kartě!

ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ

 • Zařízení je napájeno pomocí konektoru umístěného na hlavní řídící jednotce:

 • Červený vodič - +12V napájecí vodič zapojit na kontakt č.30 na vozidle (+12V stálé napájení z autobaterie)

 • Černý vodič - GND zem -12V (kostra vozidla)

 • Zelený vodič - +12V napájecí vodič zapojit na kontakt č.15 na vozidle (+12V po zapnutí klíčku zapalování)

 • Žlutý vodič - výstup mute při poplachu spíná na GND kostru vozidla. Tento vodič zapojte na patřičný vstup pro ztlumení audio soustavy či autorádia. (max. zatížení výstupu je 50mA/14,5v)

Obě řídící jednotky - hlavní řídící jednotka i jednotka GPS - mají v sobě instalované nadproudové a přepěťové ochrany, nicméně pro předejití například zkratu na kabeláži veškeré vodiče připojené na +12V musí být v místě zdroje napájení chráněny 5A pojistkou. Výrobce neručí škodu vzniklou při nedodržení toho předpisu a např. následným vznikem zkratu na kabeláži.

UKÁZKY ZAPOJENÍ KABELÁŽE

UKÁZKA ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ LASEROVÉHO MODULU

 • AL Priority:
 • Genevo FF:

UKÁZKA PROPOJOVACÍ KABELÁŽE LASEROVÉHO MODULU

TECHNICKÉ PARAMETRY

Atest ministerstva dopravy:

 • Dne 19.4.2013 bylo Ministerstvem dopravy České republiky uděleno rozhodnutí, o udělení atestu: ATEST 8SD 3477

Frekvenční pásma detektoru (verze Protector 960Mcz)

 • K-band 24.150 GHz ± 100 MHz
 • K Narrow:
 • K1 24,075 GHz ± 25 MHz
 • K2 24,100 GHz ± 25 MHz
 • K3 24,125 GHz ± 25 MHz
 • K4 24,150 GHz ± 25 MHz
 • K5 24,175 GHz ± 25 MHz
 • K6 24,212 GHz ± 37 MHz
 • Ka-band 34.700 GHz ± 1300 MHz
 • MRCD/MRCT/GATSO
 • Ka Narrow:
 • Ka1 33,800 GHz ± 100 HMz
 • Ka2 34,000 GHz ± 100 HMz
 • Ka3 34,330 GHz ± 130 HMz
 • Ka4 34,700 GHz ± 100 HMz
 • Ka5 35,100 GHz ± 100 HMz
 • Ka6 35,500 GHz ± 100 HMz

Napájení

 • Napájecí napětí: 11 až 16V DC
 • Klidový odběr při vypnutí tlačítkem /režim standby /cca.12mA
 • Proudový odběr v zapnutém stavu: cca. 300mA
 • Maximální proudový odběr při poplachu: 450mA / max.
 • Výstup mute spíná při poplachu na zem max. zátěž: 50mA / 14,5V
 • Rozpojitelný konektor radarové antény, GPS anténa a samotná radarová anténa splňují normu krytí: IP67 (odolnost proti vodě)
 • Provozní teplota: -20 až +70°C
 • Skladovací teplota: -30 až +80°C

Rozměry

 • Radarová anténa: 95.6x79.8x93.0mm
 • GPS anténa: 60x60x18mm
 • Řídící jednotka: 21x90x65mm
 • Řídící jednotka GPS: 21x57x73mm
 • Uživatelské ovládací tlačítko: ř 18x6mm
 • Reproduktor: 670x740x31mm

UKÁZKOVÉ FOTOGRAFIE MONTÁŽÍ

AUDI A8

BMW 7

BMW X5

MERCEDES CL

MERCEDES ML

VW PASSAT