Návod k instalaci - Protector

OBSAH

Sada obsahuje:

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Schéma propojení jednotlivých komponentů zařízení:

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

MONTÁŽ RADAROVÉHO MODULU

UCHYCENÍ RADAROVÉ ANTÉNY

KABEL RADAROVÉ ANTÉNY

MONTÁŽ LASEROVÉHO MODULU

NASTAVENÍ LASEROVÉHO MODULU AL Priority GENEVO FF

MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA

MONTÁŽ REPRODUKTORU

MONTÁŽ GPS ANTÉNY

MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ

MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY GPS

Další signalizační stavy led diody na jednotce GPS jsou:

ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ

Obě řídící jednotky - hlavní řídící jednotka i jednotka GPS - mají v sobě instalované nadproudové a přepěťové ochrany, nicméně pro předejití například zkratu na kabeláži veškeré vodiče připojené na +12V musí být v místě zdroje napájení chráněny 5A pojistkou. Výrobce neručí škodu vzniklou při nedodržení toho předpisu a např. následným vznikem zkratu na kabeláži.

UKÁZKY ZAPOJENÍ KABELÁŽE

UKÁZKA ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ LASEROVÉHO MODULU

UKÁZKA PROPOJOVACÍ KABELÁŽE LASEROVÉHO MODULU

TECHNICKÉ PARAMETRY

Atest ministerstva dopravy:
Frekvenční pásma detektoru (verze Protector 960Mcz)
Napájení
Rozměry

UKÁZKOVÉ FOTOGRAFIE MONTÁŽÍ

AUDI A8


BMW 7


BMW X5


MERCEDES CL


MERCEDES ML


VW PASSAT