Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů:Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT
07. dubna 2009

Antiradar Valentine One - NEDETEKCE

POZOR! Tento problém se vyskytl již i u poslední verze detektoru Valentine One 3.872! Nevěřte tedy lžím prodejců, kteří tvrdí, že byl problém odstraněn.

Vzhledem k velice zúženému rozpětí Ka Narrow pásem tohoto detektoru, konkrétně části 34,0GHz +/- 40MHz, se může stát, že detektor Valentine One vyhlásí poplach, po pár vteřinách vyhodnotí signál radaru jako falešný a signalizaci radaru přeruší. To vše v lepším případě, někdy radary typu Ramer s pracovní frekvencí spadající do spodní nebo vrchní části frekvenčního rozsahu (34,0GHz +/- 100MHz) nedetekuje radar vůbec! Zaznamenali jsme také situace, kdy u tohoto detektoru selhala teplotní kompenzace a detekční rozsah pak neodpovídal parametrům uvedeným ve specifikacích.

POZOR! Podle našich testů, i navzdory tvrzení některých prodejců nevybavených potřebnou technikou k přesnému měření, přetrvává problém i u současné nejnovější verze.

Aktulizováno 04/2012: Počátkem roku 2012 vyšla nová verze 3.892, která mimo jiné mění nastavení pásma Ka na 34,0GHz z původních +/-40MHz na +/-100MHz. Podle tvrzení některých prodejců, kteří tento antiradar preferují tak byl problém s častými nedetekcemi odstraněn. My se k tomuto však stavíme velice skepticky, jelikož problém u V1 nebyl v šířce pásma, ale zejména v "plavání" pásma a v tomto se dlouhodobě nic nezměnilo a nedetekce V1 byly pozorovány i na frekvenci 34,3GHz, která rozsah +/- 100MHz měla již před několika lety.

Valentine 1 - Problém

Vysvětlení: Při vyšších teplotách, zejména v letních měsících, se radarům prodlužují rozměry rezonanční dutiny a klesá pracovní kmitočet. Díky příliš úzkému rozsahu Ka Narrow pásma v části 34,0GHz (+/- 40MHz) se pak často stává, že detektor Valentine One nedetekuje některé radary Ramer 7 a AD9 s takto sníženou pracovní frekvencí na spodní hranici frekvenčního rozsahu 34,0GHz (+/- 100MHz)!

Jelikož se jedná o konstruční vlastnost detektoru, nikoli o závadu (nižší frekvenční rozsah byl zvolen jako "kompromis" pro zamezení enormního množství falešných poplachů), nelze následně uplatňovat reklamace z důvodu omezené funkčnosti na kmitočtu 34.0GHz, který odpovídá vysílacím frekvencím některých radarů typu RAMER 7 a AD 9 používaných v ČR a SR. V případě přísnějších požadavků na spolehlivost detekce v pásmu 34.0GHz je nutné volit jiný model detektoru, například BELTRONICS RX65 EURO nebo BEL 975 EURO.


Ukázka na radarovém imitátoru:


Ukázka z reálného provozu:
SPECIÁLNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodejce: AntiRadary.NET, se sídlem Na Sekyrce 1392/2, Praha 6, IČO: 285 12 995
  • Zákazník je informován o nevhodnosti detektoru Valentine One pro použití v ČR a SR a to z důvodu nevhodných detekčních rozsahů detektoru Valentine One, konkrétně se jedná o frekvenci 34,0GHz (+/-40MHz) a policejních radarů typu Ramer, fungujících v rozsahu 34,0GHz (+/-100MHz). Toto zákazník stvrzuje podpisem prohlášení, že byl s touto skutečností dopodrobna seznámen a případná nedetekce tohoto typu radaru není důvodem k pozdější reklamaci. Podepsané prohlášení je součástí kupní smlouvy.

Dále prosíme zákazníky o odevzdání vyplněného prohlášení nejpozději okamžikem koupě detektoru.
Prohlášení ke stažení

Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů: Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT