Uživatelský manuál - Protector

ÚVOD

POZOR! Některé funkce zařízení jsou dostupné až od firmware ve verzi 12.3 - (dostupné od 10/2013). Pokud vaše zařízení některé níže popsané funkce neumí, zažádejte si u vašeho prodejce o bezplatný upgrade.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil nejpokročilejší zařízení tohoto typu na trhu. Tento unikátní produkt je univerzálním pomocníkem pro řidiče a byl vyvinut na základě dlouholeté zkušenosti v oboru a vyplňuje významné mezery na trhu tím, že přináší řadu nových a dosud nikde v oboru nepoužitých funkcí, parametrů a možností. Při vývoji tohoto zařízení bylo dbáno zejména na specifické požadavky uživatelů z České republiky. To však samozřejmě neznamená, že by nebylo možné využívat jej i jinde v Evropě, právě naopak. Snažili jsme se vyvinout ten nejlepší produkt, fungující skvěle nejen v České republice, ale i v ostatních zemích Evropy. Zařízení je složeno z několika "modulů", které lze libovolně kombinovat. Radarová část využívá nejpokročilejších metod pro odrušení falešných poplachů, je absolutní jedničkou v detekci radarů v Ka pásmu používaném zejména v ČR a samozřejmě vyniká i v detekci pásem, které využívá policie v ostatních zemích Evropy. Radarová část pro tyto účely využívá přepracovanou technologii světové jedničky v oboru - Beltronics, alternativně řesení od výrobce Valentine Research USA.

Toto zařízení také jako jediné na světě umožňuje ovládat nejprodávanější laserové systémy (parkovací asistenty, nebo otevírače garážových vrat) a jejich funkce dokonce ještě vylepšuje!
Jistě Vás zaujme také několika dalšími funkcemi, jako je například integrovaná GPS kniha jízd, GPS databáze radarů a dalších důležitých bodů, hlasová signalizace v českém jazyce, možnost naprosto diskrétní instalace, 100% legálnost v celé EU, a mnoho dalších.

Nastavování všech parametrů zařízení probíhá pomocí jednoduchého a intuitivního PC programu, což uživateli přináší až nečekaný komfort a individuální možnosti nastavení.
Věříme, že s tímto na světě unikátním produktem, budete spokojeni a najezdíte mnoho ničím nerušených kilometrů.

Upozornění: Při používání tohoto zařízení Vás nikdo a nic neopravňuje porušovat dopravní předpisy a to především nejvyšší povolenou rychlost na silnicích a rychlostních komunikacích!

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Vašeho autorizovaného prodejce.

OBSAH

Sada zařízení obsahuje:

FUNKCE ZAŘÍZENÍ

RADAROVÝ MODUL

LASEROVÝ MODUL / PARKOVACÍ ASISTENT (volitelné příslušenství):

MODUL GPS - KNIHA JÍZD

MODUL GPS - DATABÁZE

Řídící jednotka GPS nepřetržitě porovnává aktuální polohu s uloženou databází a informuje tak uživatele o důležitých místech. Hlášení pro jednotlivé kategorie upozornění z GPS databáze lze jednoduše deaktivovat a nebo databázi jakkoliv pozměňovat. Samozřejmostí je také jednoduchá aktualizace databáze z internetu pomocí PC programu. Zařízení upozorňuje například na:

KONTROLA SPRÁVNOSTI FUNKCE RADARŮ - PoliceCheck

INTERPRETACE FUNKCÍ

INTERPRETACE RADAROVÝCH a LASEROVÝCH POPLACHŮ

HLÁŠENÍ PŘEDNASTAVENÝCH GPS BODŮ

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

UŽIVATELSKÉ MENU

Po přidržení tlačítka Vás zařízení nejprve hlasově upozorní: „Vypnout zařízení“. Jakmile uslyšíte toto upozornění, pustíte ovládací tlačítko a zařízení se deaktivuje. Pokud tlačítko nepustíte, pokračujete na další funkci.

Tato funkce je v menu dostupná pouze po dobu 30 vteřin od události - radarového poplachu, nebo GPS hlášení. Po přidržení tlačítka Vás zařízení nejprve hlasově upozorní: „Potlačit poslední hlášení“. Jakmile uslyšíte toto upozornění, pustíte ovládací tlačítko a funkce se provede. Pokud tlačítko nepustíte, pokračujete na další funkci.

Tato funkce funguje:

Tato funkce je v menu dostupná pouze po dobu 30 vteřin od potlačené události - radarového poplachu, nebo GPS hlášení a její funkce je jednoduše opačná, než funkce předchozí. POTLAČIT POSLEDNÍ HLÁŠENÍ

Tato funkce je v menu dostupná pouze po dobu 30 vteřin od události - laserového poplachu. Po přidržení tlačítka Vás zařízení nejprve hlasově upozorní: „Deaktivovat laserový modul“. Jakmile uslyšíte toto upozornění, pustíte ovládací tlačítko a funkce se provede. Pokud tlačítko nepustíte, pokračujete na další funkci.

Tato funkce je obdobou funkce, kterou provedete 4-mi rychlými stisky ovládacího tlačítka, viz: DEAKTIVACE PŘÍDAVNÝCH MODULŮ

Za normálních okolností svítí LED dioda na ovládacím tlačítku zařízení zeleně, pokud LED dioda bliká červeně, znamená to že je některý z modulů deaktivován. Opětovnou aktivaci provedete v programu Tools v nastavení příslušných modulů.

Další v uživatelském menu je položka “Změnit hlasitost”: Na výběr máte standardní a tlumennou. Po uvolnění tlačítka Vám zařízení oznámí buďto “standardní”, nebo “tlumenná” a dále "nastaveno". Toto nastavení je využitelné zejména cestujete-li se spícími dětmi, nebo nepřejete-li si být zařízením přiliš rušení.

Zařízení umožňuje ukládat GPS souřadnice míst na Vaší cestě. Pokud narazíte na nějaké místo, na které chcete být v budoucnosti opět upozorněni, stačí stisknout a držet ovládací tlačítko až do chvíle, kdy zařízení ohlásí “uložit GPS pozici”. Poté tlačítko pusťte a GPS souřadnice se Vám uloží do databáze na Vaši SD kartu. Souřadnice uložené GPS pozice souhlasí s aktuální pozicí vozidla v okamžiku prvního stisknutí tlačítka (vstupu do menu).

Další v uživatelském menu je položka “Nastavit filtr”: Na výběr máte "Žádný", "Mírný" a "Silný". Toto nastavení je využitelné zejména pro jízdu na místech s vyšším výskytem mikrovlnného šumu (zejména máte-li aktivována radarová pásma pro Evropu, na kterých se vyskytuje více nežádoucích mikrovlnných zdrojů - falešných poplachů. Mějte na paměti, že čím silnější filtr máte aktivován, tím horší detekci budete mít u skutečného radaru.

Položka “Přepnout pásma radaru”: Na výběr jsou dvě možnosti: “Česká a Slovenská republika”, dále pak “Evropa”. Tato funkce slouží k vypnutí/zapnutí určitých pásem radarů, jelikož v ČR se využívají jiná pásma než v ostatních zemích Evropy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při nastavení detektoru radarů na pásmo Evropa, se aktivuje “pásmo K”. V tomto pásmu pracují i jiná zařízení, která mohou způsobovat více falešných poplachů.

Další v uživatelském menu je položka “Změnit typ cesty”: Na výběr máte soukromou a služební jízdu. Po uvolnění tlačítka Vám zařízení oznámí buďto “služební jízda”, nebo “sourkomá jízda”. Toto nastavení je využitelné zejména pro účely elektronicské knihy jízd.

Tato funkce slouží pro dočasnou deaktivaci laserového modulu. Po přidržení tlačítka Vás zařízení nejprve hlasově upozorní: „Vypnout laserový modul“. Jakmile uslyšíte toto upozornění, pustíte ovládací tlačítko a funkce se provede. Pokud tlačítko nepustíte, pokračujete na další funkci. Po použití je tato funkce v menu nahrazena funkcí ZAPNOUT LASEROVÝ MODUL, která slouží k opětovné aktivaci laserového modulu.

Za normálních okolností svítí LED dioda na ovládacím tlačítku zařízení zeleně, pokud LED dioda bliká červeně, znamená to že je některý z modulů deaktivován. Opětovnou aktivaci provedete v programu Tools v nastavení příslušných modulů.

Toto hlášení slouží pouze k opuštění menu, jejho zvolením se nezmění žádné nastavení.

DEAKTIVACE PŘÍDAVNÝCH MODULŮ
V některých zemích je použití laserových, nebo radarových modulů zařízení, nebo dokonce interpretace GPS bodů nelegální. Proto zařízení umí tyto funkce permanentně deaktivovat a zajistit tak legálnost celé soustavy například pro případy jízdy do ciziny.

Za normálních okolností svítí LED dioda na ovládacím tlačítku zařízení zeleně, pokud LED dioda bliká, znamená to že je některý z modulů deaktivován. Opětovnou aktivaci provedete v programu Tools v nastavení příslušných modulů.

NASTAVOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Některé změny nastaveí u laserového modulu provedené pomocí programu Tools vyžadují "přeprogramování" laserového modulu. Toto přeprogramování proběhne automaticky po startu zařízení a trvá přibližne 5 minut. Na přeprogramovávání budete upozorněni hláškou "Moment, zahajuji přeprogramování laserového modulu." a dále "Nastavuji, nastavuji, nastavuji...". Hláška "Nastaveno." značí, že přeprogramování proběhlo úspěšně a zeřízení je nyní opět připraven k běžnému používání.

ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

FUNKCE

 • Zařízení automaticky ukládá na SD kartu do složky log. souřadnice Vašich jízd, které si pak můžete zobrazit v podporovaném programu knihy jízd “Speedy”. Demoverze knihy jízd je možné zdarma stáhnout na adrese www.kamar.sk.
  Upozornění: Demoverze programu knihy jízd "Speedy“ je určena pouze na odzkoušení a proto si ji dle instrukcí v programu nebo na www.sksoft.cz, nebo www.kamar.sk za poplatek cca. 800 Kč registrujte na plnou verzi, která Vám zajistí ten nejvyšší možný komfort a kompletní funkcionalitu.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ S KNIHOU JÍZD

 • Odlišnost používání zařízení s aktivovanou funkcí elektronické knihy jízd a zařízení bez aktivované knihy jízd je pouze v tom, že (dle najetých km a celkového času jízd) dochází k postupnému zaplňování daty souboru log, který je uložen na SD kartě. Pokud dojde ke stavu, kdy Vám zařízení slovy ohlásí frázi "Pozor, blíží se zaplnění karty, prosím vymněte kartu“ a po nějakém čase "Pozor, karta zcela zaplněna, prosím vyjměte kartu“ (toto je signalizováno i červenou kontrolkou na multifunkčním tlačítku), je nutno kvůli další funkčnosti knihy jízd kartu z jednotky GPS vyjmout, vložit do čtečky SD karet na Vašem PC a načíst do programu knihy jízd. Následně zaplněný soubor log. přehrát souborem novým, který lze jednoduše vygenerovat programem Tools uloženým na Vaší SD kartě. Při vytížení cca 5 hodin jízdy denně, Vám kapacita SD karty vystačí déle, než na 1 rok provozu.

INSTALACE A OBSLUHA PROGRAMU KNIHY JÍZD SPEEDY

 • Po nainstalování doporučujeme knihu jižd registrovat na plnou verzi. Pro odzkoušení (s určitým omezením) je však funkční i demoverze. Nainstalovanou knihu jízd si spustíte a následovně na horní liště si najdete políčko GPS a odklikněte položku "import gps dat“. Po otevření obrazovky "import gps dat" klikněte na šipku v kolonce načítání GPS dat a zvolte položku "jeden img soubor NMEA formát“. Po odkliknutí kolonky "načítání GPS dat" se Vám otevře obrazovka "Vstupní GPS soubor“ a nyní je potřeba pomocí šipky najít patřičný disk s vloženou SD kartou a na ní najít soubor log.img s uloženými daty. Ten zvolit a dále v dialogu odkliknout položku OK. U demoverze se Vám zobrazí okno, že vozidlo má vadnou SPZ, znovu ji odklikněte a u otevřené obrazovky "import gps dat“ klikněte na ikonu autíčka a zvolte jedinou položku "Porsche 911" a zvolte OK. Následně klikněte na kolonku "vytvoření GPS jízd“ a nyní již program pracuje zcela sám. Pro další obsluhu doporučujeme přečíst návod k obsluze programu knihy jízd.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A PORUCHY ZAŘÍZENÍ

 • Pokud dioda ovládacího tlačítka po nastartování (trvá až 30 sekund) svítí zeleně, všechny funkce zařízení jsou aktivní a vše je v pořádku.

ZTRÁTA KOMUNIKACE S MIKROVLNNOU ANTÉNOU

 • Pokud řídící jednotka přestane přijímat data od radarové antény (radarového modulu), například z důvodu rozpojené, poškozené kabeláže, nebo závady radarové antény, dojde k vyhlášení ztráty komunikace s modulem slovy: "Nemám signál od radarové antény“. Ovládací tlačítko svítí červeně.

ZTRÁTA KOMUNIKACE S GPS ANTÉNOU, NEBO GPS JEDNOTKOU

 • Pokud hlavní řídící jednotka ztratí kontakt s anténou GPS (rozpojená, poškozená kabeláž nebo závada GPS) nebo řídící jednotkou GPS, rovněž dojde k vyhlášení závady slovy "Nemám kontakt s GPS anténou“, eventuelně "Nemám kontakt s GPS jednotkou". Ovládací tlačítko opět svítí červeně.

ZTRÁTA SIGNÁLU GPS

 • Pokud hlavní řídící jednotka ztratí signál GPS (jste v tunelu, v podzemním parkovišti), rovněž dojde k informaci "tři pípnutí - snižující se tóny“. Ovládací tlačítko zeleně bliká. Po úspěšném zachycení signálu dioda ovládacího tlačítka opět nepřerušovaně svítí zeleně a zazní "dvě pípnutí - zvyšující se tóny".

PORUCHA SD KARTY

 • Pokud není v řídící jednotce GPS zasunutá SD karta s patřičným datovým obsahem, nebo je karta poškozená, je vyhlášeno chybové hlášení "Chyba karty“. Ovládací tlačítko svítí červeně.

Pokud se zařízení chová dle výše zmíněných popsaných poruch nebo nestandardně a nejste si jisti, jak poruchu odstranit, pomocí tlačítka jej raději vypněte a pro řešení problému kontaktujte přímo prodejce nebo montážní středisko, kde bylo zařízení instalováno.

DEAKTIVOVANÝ PŘÍDAVNÝ MODUL

 • Pokud se Vám stane, že ovládací tlačítko zařízení nesvítí zeleně, ale v pravidelných intervalech bliká červeně, máte deaktivovaný některý z přídavných modulů (radar, laser). Opětovnou aktivaci provedete v programu Tools v nastavení příslušných modulů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Při výrobě a před samotnou distribucí projde zařízení několika kontrolami, aby byla zaručena jeho 100% funkčnost, maximální kvalita a spolehlivost. Na celé zařízení je samozřejmě poskytována záruka po dobu 24 měsíců a platí od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávné instalace, zapojení nebo jakéhokoliv mechanického poškození.

FREKVENČNÍ PÁSMA RADAROVÉHO MODULU

Frekvenční pásma detektoru (verze Protector 850cz a Valentine One Voice GPS MAX)
 • X-band 10.525 GHz ± 25 MHz
 • K-band 24.150 GHz ± 100 MHz
 • Ka-band 34.700 GHz ± 1300 MHz
 • Ka Narrow 34.0, 34.3, 34.7 a 35.5 GHz ± 80 MHz
Frekvenční pásma detektoru (verze Protector 950cz a Valentine One Voice GPS MAX ESP)
 • X-band 10.525 GHz ± 25 MHz
 • K-band 24.150 GHz ± 100 MHz
 • K Narrow:
 • K1 24,075 GHz ± 25 MHz
 • K2 24,100 GHz ± 25 MHz
 • K3 24,125 GHz ± 25 MHz
 • K4 24,150 GHz ± 25 MHz
 • K5 24,175 GHz ± 25 MHz
 • K6 24,212 GHz ± 37 MHz
 • Ka-band 34.700 GHz ± 1300 MHz
 • Ka Narrow:
 • Ka1 33,800 GHz ± 100 HMz
 • Ka2 34,000 GHz ± 100 HMz
 • Ka3 34,330 GHz ± 130 HMz
 • Ka4 34,700 GHz ± 100 HMz
 • Ka5 35,100 GHz ± 100 HMz
 • Ka6 35,500 GHz ± 100 HMz

NASTAVENÍ PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU

Implicitně aktivovaná pásma radarového modulu:
 • Ka Narrow 34.0, 34.3 GHz

NASTAVENÍ PRO EVROPU

Implicitně aktivovaná pásma radarového modulu:
 • Protector 850cz a Valentine One Voice GPS MAX: K-band 24.150 GHz ± 100 MHz
 • Protector 850cz a Valentine One Voice GPS MAX: Ka Narrow 34.0, 34.3 GHz ± 80 MHz
 • Protector 950cz a Valentine One Voice GPS MAX ESP: K-band 24.100, 24,125 GHz ± 25 MHz
 • Protector 950cz a Valentine One Voice GPS MAX ESP: Ka Narrow 34.000 ± 100 MHz, 34.330 GHz ± 130 MHz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení
 • Napájecí napětí: 11 až 16V DC
 • Klidový odběr při vypnutí tlačítkem /režim standby /cca.20mA
 • Proudový odběr v zapnutém stavu: cca. 300mA
 • Maximální proudový odběr při poplachu: 1 500mA / max.
 • Výstup mute spíná při poplachu na zem max. zátěž: 50mA / 14,5V
 • Obě řídící jednotky mají proudové jištění uvnitř jednotek, přesto však doporučujeme (kvůli jištění přívodních napájecích kabelů - např. skřípnutí kabelů na kostru vozidla atd.) na oba napájecí kabely a to červený i zelený zapojit pojistku hodnoty 3A.
Další parametry
 • Rozpojitelný konektor radarové antény, GPS anténa a samotná radarová anténa splňují normu krytí: IP67 (odolnost proti vodě)
 • Provozní teplota: -20 až +70°C
 • Skladovací teplota: -30 až +80°C
Rozměry
 • Protector 850cz: Radarová anténa: 96x80x93mm
 • Protector 950cz: Radarová anténa: 94x11x31mm
 • GPS anténa: 60x60x90mm
 • Řídící jednotka: 21x90x65mm
 • Řídící jednotka GPS: 21x57x73mm
 • Uživatelské ovládací tlačítko: ø 18x6mm
 • Reproduktor: 670x740x31mm