Uživatelský manuál - TOOLS

ÚVOD

OBSAH

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ KONFIGURACE PC

OPTIMÁLNÍ KONFIGURACE PC

OBECNÉ INFORMACE K FUNKCÍM PROGRAMU

ZÁKLADNÍ FUNKCE PROGRAMU

ZÁKLADNÍ PŘEHLED / PROVOZNÍ STAV

NASTAVENÍ / UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

NASTAVENÍ / MODUL RADAR

NASTAVENÍ / MODUL LASER

GPS BODY / NASTAVENÍ

GPS BODY / EDITOR GPS BODŮ

ULOŽENÁ DATA / KNIHA JÍZD

ULOŽENÁ DATA / POPLACHY A UDÁLOSTI

TECHNICKÁ PODPORA / ODESLAT DATA

TECHNICKÁ PODPORA / AKTUALIZACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PROGRAMU