Instructions for the program - Tools Protector - Protector 850cz | AntiRadary.NET

Uživatelský manuál - PROTECTOR TOOLS User Manual - PROTECTOR TOOLS

ÚVOD INTRODUCTION

OBSAH CONTENTS

OBECNÉ INFORMACE K FUNKCÍM PROGRAMU GENERAL INFORMATION ON THE FUNCTIONS

ZÁKLADNÍ FUNKCE PROGRAMU BASIC PROGRAM

ZÁKLADNÍ PŘEHLED / PROVOZNÍ STAV GENERAL SUMMARY / OPERATING STATUS

NASTAVENÍ / UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ SETTING / USER SETTING

NASTAVENÍ / MODUL RADAR SETTING / RADAR MODULE

NASTAVENÍ / MODUL LASER SETTING / LASER MODULE

GPS BODY / NASTAVENÍ GPS Points / SETTING

GPS BODY / EDITOR GPS BODŮ GPS Points / EDITOR GPS points

ULOŽENÁ DATA / KNIHA JÍZD Stored data / Logbook

ULOŽENÁ DATA / POPLACHY RADAR Stored data / RADAR ALARMS

ULOŽENÁ DATA / POPLACHY LASER Stored data / LASER ALARMS

TECHNICKÁ PODPORA / ODESLAT DATA TECHNICAL SUPPORT / SEND DATA

TECHNICKÁ PODPORA / AKTUALIZACE TECHNICAL SUPPORT / UPDATES

TECHNICKÉ POŽADAVKY PROGRAMU TECHNICAL PROGRAM REQUIREMENTS