Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů:Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT
14. ledna 2014

Jak se v ČR měří? Má antiradar šanci? (Aktualizováno 17. 3. 2021)

Jak se v ČR měří? Má antiradar šanci? (Aktualizováno 17. 3. 2021)

Tento článek popisuje, jakým způsobem policie v České republice řidičům měří rychlost. V současné době policie v ČR využívá několik typů radarů, nejrozšířenější skupinou jsou dobře známé radary Ramer, lidově zvané "bradavice". Druhým nejpoužívanějším zařízením měřícím rychlost pak jsou tzv "Lasery". V tomto článku naleznete prakticky kompletní přehled o radarech, se kterými se v provozu můžete setkat.

Policejní mikrovlnné radary: Typ Ramer řady AD, 7M
 • V provozu dohromady cca 300 kusů z toho cca 180 má aktuálně policie ČR
 • Používá Dopravní i Městská policie
 • Většina verzí je přenosná (mobilní)
 • V současné době se zhruba ze 70 % setkáte právě s tímto typem radaru.
 • Výrobce Ramet Kunovice s českou vládou spolupracuje již několik desítek let a za tuto dobu vyvinul skutečně vynikající radary, které ve světě nemají konkurenci.

Silniční radary měří rychlost pomocí Dopplerova jevu s využitím odražených radiových vln v mikrovlnném pásmu. Paprsek vysílaný parabolickou anténou se odráží od karoserie projíždějících vozidel zpět k radaru, je zachycen anténou a zesílen. Zpracováním odraženého signálu složitými elektronickými obvody je vypočtena rychlost projíždějícího vozidla.

Mikrovlnné záření vysílané radarem se šíří přímo a chová se podobně jako světlo. Prochází sklem a plastickými hmotami. Radarové vlny se odrážejí od kovových částí karosérie a některých terénních překážek, jako jsou například svodidla, sloupy veřejného osvětlení, železné, či betonové konstrukce. Radarové detektory zachytí odražené paprsky radaru a reagují na ně zvukovým a světelným signálem - poplachem.

Ramer 7M

Policie České republiky používá výhradně radary typu RAMER, které pracují mikrovlnném Ka pásmu s frekvencemi 34.0 GHz a 34.3 GHz. Paprsek vysílaný radarem je velmi úzký - úhel pouhých 5° - a radary RAMER mají velmi nízký vysílací výkon, který ztěžuje možnost odhalení. I ve srovnání s ostatními světovými výrobci mají české radary špičkové technické parametry. Dosah radaru RAMER je maximálně 60 metrů, obvykle se ale měří na vzdálenost do 35-ti metrů. Překročení rychlosti je zdokumentováno videokamerou a snímek je přenesen do počítače - notebooku. Pro měření v noci je radar doplněn bleskem, případně infra-přísvitem.

Radary typu RAMER nejčastěji potkáte zabudované do civilních neoznačených automobilů. Radarová hlava je zasazena do přední masky automobilu, počítač s LCD displejem a řídící panel jsou před sedadlem spolujezdce. Takzvané stacionární (pevně stojící) verze jsou umístěny v kovových skříních podél silnic. Budky jsou většinou prázdné. V případě, že bude radarová budka osazená a funkční, varování zajistí detektor, hlášením Ka-pásma. Z tohoto důvodu tento typ radarů není obsažen v GPS databázi.

Radary RAMER jsou nejrozšířenější měřící technologií v České republice. Odhaduje se, že je policií používáno zhruba 180 kusů těchto radarů "bradavic" zabudovaných v předních maskách policejních vozů. PČR již nevyužívá pro měření přenosná zařízení typu RAMER, v provozu jsou pouze dříve zmíněné zabudované radary v maskách automobilů. Jediná cesta, jak se proti nim účinně chránit, je používání nejnovějších modelů radarových detektorů určených pro použití v ČR. Například přenosných modelů GENEVO MAX, GENEVO ONE S Black Edition, nebo pevných verzí, například komplexním systémem Protector. Tyto detektory jsou speciálně vyvinuty pro bezpečnou detekci nejen českých radarů typu Ramer, ale i jiných nejmodernějších policejních systémů, používaných v zahraničí.

Ramer

Ramer

Ramer

Ramer

Ramer

Policejní laserové radary: LTI 20-20 UltraLyte, Micro Digi-Cam, TruSpeed/TruCam
 • V provozu cca 16 kusů
 • Používá výhradně Dopravní policie
 • Zařízení je přenosné

První laserové měřiče začala policie v České republice hojně využívat v roce 2008, kdy jich nakoupila zhruba 100 kusů. Lasery mají maximální dosah 1000 m a záznamové zařízení je schopné vyhotovit fotografii na maximální vzdálenost zhruba 200 m. Těmito lasery je možné měřit i v noci, jelikož disponují infračerveným přisvícením, které patří k volitelné výbavě. Laserové pistole používané PČR je možné detekovat radarovými detektory, jedinou spolehlivou ochranou je však pouze aktivní laserová ochrana, například AntiLaser. Pozor na další laserové rušičky, které Vám dostatečnou ochranu dle uskutečněných testů často neposkytnou.

Základní technické parametry:
 • frekvence impulzů: 125Hz
 • rozsah měření rychlosti: 0km/h - 320km/h
 • přesnost: ± 2km/h
 • dosah [laser]: 15m - 1000m
 • dosah [záznamové zařízení]: 50m - 200m; optimálně 80m - 150m
 • maximální kapacita: 750 - 1500 záznamů

Laser - LTI

Laser - LTI

Laser - LTI

Laser - LTI

Policejní laserové radary: ProLaser III
 • V provozu cca 100 kusů
 • Používá výhradně Městská policie
 • Zařízení je přenosné

Laserové měřiče ProLaser III jsou v České republice využívané Městskou policií. Odhadem využívají 100 kusů těchto laserů. Tyto lasery je sice možné detekovat radarovým detektorem, jedinou opravdu spolehlivou ochranou před laserovými měřiči je aktivní laserová ochrana.

Jak vlastně měření laserem funguje? Policista si v hledáčku vybere vozidlo, které chce změřit, poté stlačí spoušť a laser vyšle proti tomuto vozidlu infračervené impulzy o vlnové délce 904 nm. Tyto impulzy se od vozidla odrážejí zpět k měřiči. Na základě odražených impulzů laser vypočítá rychlost vozidla. Pomocí ProLaseru III je možné změřit rychlost jednotlivých vozidel i v koloně, protože laserový paprsek je velice úzký. Typicky se zaměřuje evidenční číslo automobilu (RZ), nebo na světlomety. Vzdálenost, na kterou je laser schopný měřit je až 1000 m. Vozidlo světlé barvy je lépe změřitelné než vozidlo tmavé. Laser umí také natočit případně vyfotografovat měřený automobil. Typická vzdálenost měření je 100 - 300 m. Technické parametry všech v ČR používaných laserových pistolí jsou si velice podobné.

Laser - ProLaser III

Laser - ProLaser III

Laser - ProLaser III

Laser - ProLaser III

Měření vozidel pomocí úsekového měření: UnicamVELOCITY
 • V provozu cca 300 - 350 kusů
 • Používá výhradně Městská policie (provozuje většinou Magistrát města), největší výskyt je v Praze
 • Zařízení není přenosné

Úsekové měření je pasivní formou měření rychlosti. Nejde o měření v jednom bodě jako je tomu u běžných radarů, ale o měření vozidla v úseku. Jde o kamery, které zaznamenají vjezd a výjezd vozidla z měřeného úseku. Systém kamer je schopný evidovat RZ a na základě doby průjezdu vozidla měřeným úsekem a známé vzdálenosti mezi bodem vjezdu a výjezdu vypočítá průměrnou rychlost vozidla. Zařízení se nedá oklamat změnou jízdního pruhu, jelikož kamery monitorují všechny jízdní pruhy a jsou vzájemně propojeny.

Zařízení prakticky nic nevysílá a není tudíž jednoduše detekovatelné. Jedinou emisí záření, kterou úsekové měření vysílá, je infra přisvícení (noční vidění), které se automaticky zapíná při snížené viditelnosti. Jediné zařízení, které toto záření umí spolehlivě detekovat je aktivní laserová ochrana AntiLaser. Radarové detektory tato přisvícení detekují velice sporadicky, řádově cca z 10%. Další spolehlivou alternativou jsou pasivní radarové detektory vybavené GPS modulem s databází. Ty dokážou úseková měření detekovat prakticky 100%. Příkladem těchto detektorů je například špičkový detektor GENEVO MAX.

Jak se proti úsekovým měřením bránit:
 • Použitím databáze fixních radarů (GPS navigace, detektory s GPS modulem a databází).

Úsekové měření

Úsekové měření

 • Výrobce: Unicam
Od roku 2012: Měření vozidel pomocí tzv. miniúsekovek: UnicamSPEED
 • V provozu cca 10 kusů
 • Používá výhradně Městská policie (provozuje většinou Magistrát města)
 • Zařízení není přenosné

"Mini úsekovky" jsou pasivní formou měření rychlosti. V praxi jde o měření v jednom bodě podobně jako u ostatních stacionárních radarů jelikož měřený úsek je většinou o délce cca 1 metr. Jde o kameru (stejnou, jako je používána u většiny úsekovek), která na základě detekce průjezdu vozidla dvěma sousedními indukčními smyčkami (čidly ve vozovce) zaznamená vjezd a výjezd vozidla do a z měřeného úseku. Systém kamer je schopný evidovat RZ a na základě doby průjezdu vozidla měřeným úsekem a známé vzdálenosti mezi bodem vjezdu a výjezdu vypočítá průměrnou rychlost vozidla. Tento systém je použitelný nejen pro měření rychlosti, ale i pro klasifikaci dopravního proudu, sběr dopravních dat a průzkumů, atd. V poslední době jsou o schopnost měření rychlosti rozšiřovány některé kompatibilní systémy kontroly jízdy na červenou. Zařízení se nedá oklamat ani změnou jízdního pruhu, jelikož měřený úsek je dlouhý cca jeden metr.

Jak se proti miniúsekovkám bránit:
 • Obrana oproti miniúsekovkám je stejná, jako proti úsekovým měřením. Doporučujeme použití radarového detektoru vybaveného GPS modulem s databází fixních radarů.

Miniúsekovka - schéma

Miniúsekovka - náhled

 • Výrobce: Unicam
Stacionární měření: TraffiStar/TraffiPax
 • V provozu cca 10 kusů
 • Používá výhradně Městská policie (provozuje většinou Magistrát města)
 • Zařízení není přenosné

Traffistar S340 je měření, které využívají některá města po celé České republice. Měří rychlost motorových vozidel až do rychlosti 350 km/h. Tento radar se skládá z digitální kamery, jádra (inteligentní Piezo předzesilovač) a tří tlakových senzorů ve vozovce. Tlakové senzory jsou umístěné v 16 mm široké a 25 mm hluboké drážce pod povrchem silnice a to ve vzdálenosti cca 1 m od sebe. Pokud přes ně přejede automobil, vypočítá Traffistar jeho rychlost a kamera ji zaznamená spolu s registrační značkou, tváří řidiče, rychlostí, datem a časem přestupku. Tento systém nic nevysílá a není tedy dost dobře možné detekovat jej radarovými detektory.

Jak se proti tomuto typu měření bránit:
 • Použitím databáze fixních radarů (GPS navigace, detektory s GPS modulem a databází).

Traffistar

Traffistar

 • Provozovatel: CZECH RADAR
Informační panely pro měření rychlosti
 • V provozu cca 500 kusů
 • Používá výhradně Městská policie (provozuje většinou Magistrát města)
 • Zařízení není přenosné

Informační panely, zobrazující rychlost vozidla, slouží pouze pro preventivní účely a přesto, že součástí některých z nich je imitace kamery, nemají žádné záznamové zařízení schopné dokumentovat přestupky. Pracují v mikrovlnných pásmech K a Ka na obdobném principu jako radary typu Ramer. Většinu takovýchto informačních panelů radarové detektory nedetekují, jelikož pracují v pásmu K, které je u detektorů standardně vypnuto. V České republice se využívají převážně 2 typy těchto panelů:

Panel IPR10Panel IPR10®

RAMER 8RSRAMER 8RS

Pokračování článku naleznete zde: Jak se v ČR měří II? Policejní Passaty, Superby a jiné měřící vozy...

Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů: Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT