Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů:Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT
06. prosince 2006

Laserové rušičky (jammery) - BLINDER X-TREME M 20 a M 40

Laserové rušičky (jammery) - BLINDER X-TREME M 20 a M 40

Tento článek pojednává o laserových radarech, tzv. LIDARech a možnostem obrany proti změření rychlosti právě tímto typem radaru.

Laserové měřiče rychlosti

lidar

lidar

nebo také ruční laserové měřiče rychlosti LIDARy mají dokonalé technické parametry. Jsou rychlé, mobilní a velmi přesné. Operátor nemíří na vybraný automobil, stiskne spoušť a během 1-2 vteřin je vozidlu změřena rychlost.

Laserový měřič má velký dosah (až 350 metrů) a úzký paprsek umí vybrat jedno z vozidel jedoucích v koloně anebo vedle sebe. Po zaměření vozidla přístroj automaticky pořídí digitální fotografii s údaji o měřeném objektu - rychlost, datum a čas. Fotografie mají podle sdělení police vysokou kvalitu a je na nich dobře čitelná registrační značka.

Pohybujete-li se v normálním provozu, máte velkou šanci, že laserový poplach patří automobilům před vámi nebo vedle vás. Laserový paprsek se v běžném provozu slušně odráží a rozptyluje a citlivý pasivní detektor reaguje na odražené světelné záblesky. Pokud je ale LIDARem měřeno osamocené vozidlo, řidič vybavený pasivním radarovým detektorem se často o změření rychlosti dozvídá pozdě. Problém je v tom, že laserový paprsek je velmi úzký, pouhých 30 cm v průměru na vzdálenost 100 m.

V České republice používají laserové měřiče rychlosti (LIDARy) výhradně obecní a městské policie, čili mimo město se s měřením pomocí LIDARu nesetkáte.

Aktivní rušička laserových měřičů rychlosti

Blinder Octavia

Blinder Octavia

Blinder Octavia

je kompletní laserový detektor doplněný stejnými vysílacími laserovými diodami, jaké byste našli v měřiči rychlosti. Čidla s vysílači se instalují do přední masky vozidla v blízkosti registrační značky, tak aby pokryla co největší plochu vozidla. Řídící elektronická centrála se umisťuje do kabiny řidiče. O laserových rušičkách neplatí to samé, co o detektorech. Laserové rušičky fungují přesně opačně než radarové detektory. Pracují tím lépe, čím se měřený automobil nachází dále od stanoviště hlídky, pravděpodobnost, že detektor zachytí paprsek mířící na jiné vozidlo, se totiž zvětšuje se vzdáleností. Na vzdálenost vyšší než 40 metrů (což je minimální měřící vzdálenost) mají rušičky M 40 účinnost blížící se 100%.

Vozidlu, které je vybaveno rušičkou M 40, prakticky není možné změřit rychlost. Po dopadu laserového paprsku radaru začne rušička ve zlomku vteřiny vysílat náhodné pulsy proti měřiči rychlosti. Zároveň je signalizován poplach. Přijímač LIDARu není schopen rozpoznat, který impuls je "jeho" a který pochází od rušičky. Výsledkem vysílání falešných pulzů je, že laserový měřič není schopen změřit rychlost vozidla. Zařízení buď hlásí operátorovi chybu anebo vůbec nic. LIDAR hlásí chybu a chová se stejně, jako kdyby se operátorovi „třásla ruka“ a nebyl schopen udržet vozidlo v hledáčku a zaměřit ho.

Pokud chcete dosáhnout optimální ochrany před zaměřením rychlosti, je nutné kombinovat alespoň tři laserová čidla vpředu s jedním čidlem zezadu vozidla, případně dvě čidla vpředu a dvě vzadu. Rušicky M 40 patří v současné době k tomu nejlepšímu, co lze na trhu nabídnout. Ve většině případů je však dostačující obranou přítomnost dvou čidel vpředu vozidla a tedy rušička Blinder M 20 X-TREME. Číslo v názvu značí počet senzorů v balení. Samostatná čidla je možné v případě potřeby dokoupit také.

Jsou laserové rušičky legální?

 1. Česká republika

  Použití laserových rušiček je upraveno zákonem 361/2000 Sb. "o provozu na pozemních komunikacích".
  Nové znění § 3 odst. 4 zákona (účinnost od 1.7.2006):
  4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").

  V § 125 se za odstavec 1 vkládá:
  (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu do 100 000 Kč osobě, která používá antiradar. K tomu je třeba poznamenat, že slovem "policie" se ve smyslu zákona rozumí Policie ČR. Použití laserových rušiček proti laserovým radarům používaným městskými policiemi není zákonem upraveno.

  Pro zajímavost: Policista je oprávněn k prohlídce dopravního prostředku pouze jde-li o důvodné podezření při pronásledování pachatelů a při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestným činem, nebo při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech. V jiných případech mu zákon o Policii ČR oprávnění k prohlídce vozidla nedává. Strážník takové ohledání nemůže učinit nikdy.

 2. Zahraničí

  Ve většině zemí je použití aktivních rušících prostředků zakázáno zákonem nebo jinými předpisy. Před použitím laserové rušičky se prosím informujte o předpisech státu, do kterého hodláte vycestovat.

  Při sepisování tohoto článku byly využity materiály dostupné na Internetu.

Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů: Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT