NÁVOD K INSTALACI - GENEVO PROTECTOR II

OBSAH

SADA OBSAHUJE:

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Schéma propojení jednotlivých komponentů zařízení:

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

MONTÁŽ RADAROVÉ ANTÉNY

UCHYCENÍ RADAROVÉ ANTÉNY

KABEL RADAROVÉ ANTÉNY

MONTÁŽ LASEROVÉHO MODULU

VLASTNÍ NASTAVENÍ LASEROVÉHO MODULU

Nastavení je odlišné pro jednotlivé laserové modely

LTF (LaserTrack)

AL Priority

GENEVO FF

1. Zaregistrujte zařízení LTF na: https://laser-track.com/en/my-lasertrack/new-system/

2. Zasuňte do jednotky originální fash disk co je součástí balení a připojte čidla do jednotky a jednotku připojte k napájení

3. Na Flash disk se uloží soubor device.xml

4. Na webu si napíšeme Referenci (označení jednotky pro uživatele)

5. Vložíme z flash disku soubor na webu a dáme Upload file

6. Nastavíme Laserprotection na ON, Jamming cycle na ∞ a Add-on PRO a klikneme na Save system settings

7. Potom klineme na download firmware

8. Stažený soubor vložíme do složky na flashdisku do adresáře Firmware

9. Flashdisk vložíme do jednotky a jednotku připojíme a necháme proběhnout update cca 3-5 minut.

1. Zaktualizujte AL Priority jednotku na aktuální firmware na http://www.alpriorityupdate.com/

2. Nastavte na jednotce funkci 4x9 (Key-lock):

Stiskněte dlouze Menu tlačítko. LED se rozsvítí žlutě. Stiskněte tlačítko MENU 7x a stiskněte klávesu Enter. Systém přejde do nabídky kde lze zadat kód 4x9 (tedy zadáte toto 4x stejně). Nyní stiskněte tlačítko Menu 9 krát, poté stiskněte klávesu Enter. Počkejte na zvuk sekvence. LED je bílá. Nyní stiskněte tlačítko Menu 9 krát, poté stiskněte klávesu Enter. Počkejte na zvuk sekvence. LED je bílá. Nyní stiskněte tlačítko Menu 9 krát, poté stiskněte klávesu Enter. Počkejte na zvuk sekvence. LED je bílá. Nyní stiskněte tlačítko Menu 9 krát, poté stiskněte klávesu Enter. Počkejte na zvuk sekvence. LED je bílá. Po úspěšném zadání zelená dioda signalizuje, že Key-lock-ochrana byla aktivována.

MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA

MONTÁŽ REPRODUKTORU

MONTÁŽ GPS ANTÉNY

MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ

ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ

Hlavní řídící jednotka má v sobě instalované nadproudové a přepěťové ochrany, nicméně pro předejití například zkratu na kabeláži veškeré vodiče připojené na +12V musí být v místě zdroje napájení chráněny 5A pojistkou. Výrobce neručí za škodu vzniklou při nedodržení tohoto předpisu a např. následným vznikem zkratu na kabeláži, který způsobí požár vozidla.

UKÁZKY ZAPOJENÍ KABELÁŽE

UKÁZKA ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ LASEROVÉHO MODULU

UKÁZKA PROPOJOVACÍ KABELÁŽE LASEROVÉHO MODULU

TECHNICKÉ PARAMETRY

Atest ministerstva dopravy:
Operační frekvence

a nebo necháme pouze takto (tak jak máme pro ČMI na HDM+):

Napájení
Rozměry
Záruční podmínky

UKÁZKOVÉ FOTOGRAFIE MONTÁŽÍ

AUDI A8


BMW 7


BMW X5


MERCEDES CL


MERCEDES ML


VW PASSAT