Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů:Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT
05. března 2010

Antiradary, detektory, rušičky...

Antiradary, detektory, rušičky...

Antiradary, detektory, rušičky. O tomto diskutovaném tématu, z hlediska legislativy, bylo již napsáno mnoho polemik a názorů. Smí tedy český řidič podobná zařízení legálně ve svém vozidle používat nebo ne? Jaký je mezi těmito zařízeními vlastně rozdíl? Na tyto a podobné otázky jsme se zeptali člověka kompetentního a znalého, pana Petra Olivy, obchodního ředitele společnosti AntiRadary.NET.

Tento článek byl převzat z portálu www.liveportal.cz

Můžete nám nějak obecně představit základní rozdíly mezi antiradarem a rušičkou?
Antiradar je zažitý název pro detektor radarů. V principu se jedná o přijímač radiových vln v určitých frekvenčních pásmech. Rušička (myšleno laserová rušička) je zařízení, které, jak už napovídá jeho název, aktivně ruší měření rychlosti laserovou pistolí.

Z toho tedy vyplývá, že antiradar, nebo spíše detektor, „jen“ signalizuje přítomnost nějakého měření. Naproti tomu laserová rušička tento signál přímo eliminuje. Jak je to potom s legislativou těchto přístrojů?
Používání detektorů u nás nezakazuje žádný zákon ani vyhláška. V podstatě se dá říci, že ani nemůže, protože v tomto případě se jedná pouze o příjem informace, že se řidič nachází v místě, ve kterém se vyskytuje nějaké mikrovlnné záření (vysílání). Naopak použití aktivních rušiček radarů je naší legislativou zakázáno. Mimo zákon se tak dostávají nejen laserové rušičky, ale i jiné prostředky ke znemožnění např. identifikace řidiče nebo vozidla, jako krycí folie na SPZ, „protiblesky“ apod. Účinnost tohoto paragrafu i jeho praktická aplikovatelnost, například oproti laserovým rušičkám, je však přinejmenším velmi sporná. Více o legislativě se můžete dozvědět ZDE

V jiných zemích Evropy je užívání a držení nastaveno stejně? Co třeba cesta v létě na dovolenou k moři nebo v zimě do Alp? Musíme mít nějaké obavy?
Mimo území ČR může být použití tohoto zařízení zakázáno a sankcionováno zahraničním právním řádem (někde i jeho samotná instalace do automobilu). Před cestou do zahraničí tedy důrazně doporučujeme seznámit se s aktuální místně platnou a účinnou právní úpravou dané problematiky. Každý stát k tomu přistupuje individuálně. Například v Maďarsku je používání detektorů povoleno, v Rakousku je povoleno na základě licence a v jiných státech je zakázáno. Přehled jednotlivých evropských států najdete ZDE
 
Dá se procentuálně vyjádřit účinnost detektoru (rušičky).
Rozhodně, kvalitní detektor řidiče stoprocentně vždy včas upozorní na měření mikrovlnným radarem. Stejně tak kvalitní laserová rušička ochrání před změřením laserovou pistolí. Ideální je potom mít obě zařízení. Pokud jste otázkou mínil procentuální využití jednotlivých způsobů měření rychlosti, pak donedávna to bylo zhruba 80% měření mikrovlnnými radary a 20% zbylé způsoby (laserové pistole, úseková měření,..). V poslední době policie (to platí hlavně pro městskou) pořizuje laserové pistole, protože měření laserem je rychlé, komfortní a na velké vzdálenosti. Procento měření klasickými mikrovlnnými radary tedy trochu pokleslo. Stále je ale používáno velmi aktivně. Nezřídka slyší řidiči v rádiích například o zaparkované Fabii s „bradavicí“ apod.

Na jakou vzdálenost je radarový detektor schopen signál zjistit?

Detekce měření závisí na typu detektoru, místě měření (volný prostor, městská zástavba) a v neposlední řadě na hustotě provozu. Obecně ale platí, že kvalitní detektor upozorní řidiče na měření v řádu stovek metrů před samotným úsekem, v němž měření probíhá.

Jaké jsou pořizovací ceny antiradarů (event. rušiček)?
Každý, myslím si, je schopen si v dnešní době ceny zjistit na internetu. Pořizovací ceny detektorů jsou různé u různých značek a typů a pohybují se, řekněme, od 15 tisíc Kč. U rušiček jde o ceny od 10 tisíc Kč, u těch záleží nejen na značce a typu, ale i na počtu čidel.
Spíše bych tady chtěl apelovat na řidiče, aby si detektory, případně rušičky pořizovali u autorizovaných prodejců. Na internetu lze dnes velmi často pořídit např. detektory tzv. US verze za velmi nízké ceny. Jedná se o detektory určené pro americký trh a pro evropský trh jsou naprosto nevhodné. Výrobci totiž jednotlivé produkty upravují pro použití v jednotlivých státech podle toho, jaké frekvence jsou policejními orgány v daných státech používány.  Nevhodný detektor pak signalizuje falešné poplachy a naopak skutečné měření rychlosti nemusí ani zaznamenat.

Podle jakých kritérií jsou ceny rozdílné? I zde se platí značka nebo to má jiný důvod?
V tomto případě jde hlavně o kvalitu. A ano, tady skutečně značka znamená určitou záruku kvality. Dají se pořídit i naprosto levné detektory asijské provenience, takřka „za pár korun“. A tady právě platí i to, co jsem zmiňoval v minulé otázce ohledně verzí detektorů. 

Jak dlouho trvá standardně montáž detektoru (rušičky)?
Detektory existují v přenosné verzi a určené pro pevnou montáž. Přenosný detektor si každý řidič sám umístí do vozu během několika vteřin. Detektory pro pevnou montáž a laserové rušičky se instalují natrvalo. Dají se samozřejmě později demontovat a nainstalovat do jiného vozu, například při koupi nového. Jejich montáž je však trochu složitější, i když zvládne ji každý zkušenější autoelektrikář. Laikovi bych však montáž svépomocí nedoporučoval. Je lepší svěřit ji servisu. Většina prodejců spolupracuje se servisy, montážními firmami nebo montáže provádí přímo a montáž bez problému zákazníkovi zajistí.

Nepřipadá vám podnikatelský záměr v podobě prodávání radarových detektorů jako „navádění“ nebo umožňování rychlé jízdy řidičům?

To rozhodně nikoliv. V žádném případě nechceme z řidičů dělat piráty silnic. Bohužel se v našem státě z měření rychlosti a následného výběru pokut stal výnosný obchod a zdroj financí do obecních, městských a státních rozpočtů. Mnohdy účel výnosu zcela zastiňuje prevenci bezpečnosti provozu na silnicích. Jak jinak si lze vysvětlit pravidelné měření na úseku s nesmyslně omezenou rychlostí, pokud se jedná o úsek bez křižovatek, bez přístupu chodců, rovný a přehledný? Dochází ke spoustě nehod jenom z toho důvodu, že řidič úzkostlivě často sleduje tachometr a nevěnuje se dění před ním. Mnohdy stačí právě zlomek vteřiny, který věnuje pohledu na tachometr, jestli náhodou nejede o 5 km v hodině rychleji a pokud se před ním něco stane (auto před ním prudce zabrzdí, do vozovky vstoupí chodec...), nestihne včas zareagovat. Nechci tady paušalizovat a tvrdit, že je to tak vždy, ale musíme si přiznat, že se velmi často měří tam, kde se dá „vybrat“ bez ohledu na to, jestli je to úsek častých nehod, se zvýšeným nebezpečím pro chodce apod. a tudíž úsek, kde je prevence nutná.   

Je známá výše postihu v případě použití a prokázání rušení signálu při měření? Tedy pokud toto lze vůbec prokázat.

Pokud vím (a nic se v poslední době nezměnilo), postih za rušení měření je pokuta až do výše 100 tisíc Kč. Ovšem prokázání toho, že řidič rušil měření, je u kvalitních produktů prakticky nemožné.
Je to trochu složitější a delší vysvětlování. Abychom to zde nemuseli dlouze vysvětlovat, další informace na toto téma můžete získat na stránkách www.antiradary.net nebo na telefonech 731 800 200, 731 800 400 a 731 800 500.

Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů: Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT