Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů:Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT

Antiradary a legálnost - legálnost antiradarů

07.03.2016: Antiradary již 5 let nejsou nijak postihovány - zpravodajství TV Prima:

5.5.2011: Sněmovna schválila zásadní snížení pokut za použití aktivního antiradaru

Dlouho očekávaná novela silničního zákona byla 4.5.2011 schválena. Účinnosti nabyla dnem 1.8.2011.

Citace ze schválené změny:

§ 125c - Přestupky

1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
j) v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar

4. Za přestupek se uloží pokuta
c) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce l písm. a), e) bodů 2 až 6, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2

Kompletní znění schváleného zákona: ZDE.

12. 1. 2011: Pravda o zabavování vozidel majitelům antiradarů

Více informací se dozvíte ...v tomto článku

Legálnost antiradarů - antiradary jsou v ČR legální

Radarové detektory jsou v České republice povolené.

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.
Více informací se dozvíte ve článku na wikipedii.

Antiradar v ruce...

V paragrafu §3 odstavec 6 je uvedeno:

(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").

Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií...

Právní posouzení možného zákazu antiradarů z 31.10.2006 zde: Právní posouzení.

Ministerstvo dopravy v minulosti překrucovalo zákon když spojovalo nespojitelné. Jednalo se pouze o kampaň ve snaze přimět občany k pocitu, že jsou radarové detektory zakázané. Spojovat pasivní detektor s ze zákona vyplývající definicí antiradaru je nesmysl a ministerstvo dopravy spoléhalo pouze na neznalost zákonů a strach řidičů z vysoké pokuty. V posledních letech "humbuk" okolo antiradarů prakticky utichnul...

Antiradar již ze své podstaty neměl být zakazován. Jedná se totiž pouze o detektor rádiových vln v určitých pásmech. Přesně to totiž radarové detektory dělají, nic více. Příjem informace o přítomnosti jakýchsi radiových vln v rozmezích, které nepodléhají a z podstaty ani nemohou podléhat žádnému utajení či omezení. A "právo na informace" je obsahem článku 17. Listiny základních práv a svobod, která je od roku 1992 součástí české ústavy...

Upozornění:

Námi nabízené radarové detektory jsou určeny pro provoz v České republice. Mimo území České republiky může být již jejich samotná instalace či přítomnost v automobilu, zahraničním právním řádem zakázána a sankcionována. Před cestou do zahraničí tedy důrazně doporučujeme seznámit se s platnou právní úpravou konkrétního státu. Postihy hrozí například v Německu, Rakousku a nově také na Slovensku. Podrobnou tabulku najdete ZDE.

Legálnost antiradarů - Co je zakázáno?

V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky radarů i laserů. Mimo zákon se tak ocitají i různé “protiblesky” (anti-flash) a krycí fólie na SPZ, které znemožňují nebo znesnadňují dokumentaci překročení rychlosti pomocí fotografického přístroje nebo videokamery.

Spray znesnadňující radarům čitelsnot SPZ/RZ

Účinnost tohoto paragrafu i jeho praktická aplikovatelnost, například oproti laserovým rušičkám, je však přinejmenším velmi sporná. Není znám případ, kdy by bylo toto ustanovení úspěšně použito, neboť jeho vymahatelnost je díky prakticky nulové možnosti zajištění důkazů o přestupku téměř nemožná. Při použití moderní rušičky laserový radar nenahlásí žádnou chybu a chová se stejně, jako kdyby se operátorovi “třásla ruka” a nebyl schopen udržet měřené vozidlo v hledáčku.

Námi prodávané laserové rušičky navíc mají atest státní zkušebny pro použití v zemích EU, tzv. homologaci pro montáž do vozidel - Parkovací asistent. Při deaktivované rušící funkci jsou tedy naprosto legální.

Upozornění:

Použití těchto zařízení ke znemožnění nebo ovlivnění funkce technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je v České republice zákonem zakázáno a sankcionováno.


Na pevně zabudované detektory se v současné době nevztahuje žádný zákon nebo předpis, který by zakazoval jejich instalaci do vozidel. Některé detektory mají dokonce atest státní zkušebny, homologaci pro montáž do vozidel.

Objednávat a dotazovat se můžete také telefonicky u našich specialistů: Volejte  731 800 200 nebo 731 954 954  |  KONTAKT